Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Test grilovacích tyčinek 2020
09.07.2020

Test grilovacích kořenicích přípravků 2020
09.07.2020

Potravinářská inspekce zjistila doplněk stravy škodlivý pro lidské zdraví s mimořádným množstvím rozpouštědel a dalších nepovolených látek
09.07.2020

Ctpp >


Reakce ministra Jurečky na vyjádření Asociace soukromého zemědělství k dotačním podmínkám PRV
Datum: 24.06.2015
Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství navrhlo rozčlenění investic Programu rozvoje venkova (PRV) do tří obálek:
- 0 až 1 milion korun - žadatel s plochou do 150 ha,
- 0 až 5 milionů korun - žadatel bez omezení velikosti pozemku
- nad 5 do 150 milionů korun - žadatel bez omezení velikosti pozemku.

Při žádosti do alokace 0 až 5 milionů a nad 5 milionů korun platí, že pokud je bodový součet stejný, pak se postupuje od nejmenšího projektu k největšímu. Jde tedy evidentně o zvýhodnění malých a středních podnikatelů. Navíc se jedná o návrh. Po příjmu žádostí jsme připraveni upravit alokace v rámci PRV. Zavádíme zcela novou speciální obálku pro malé zemědělce, kteří nebudou muset předkládat posouzení finančního zdraví podniku. Je potřeba si uvědomit, že i malý zemědělec, potřebuje na opravu stájí pro 50 až 100 krav částku vyšší než 5 milionů korun. I tito zemědělci si tedy mohou "sáhnout" na peníze z obálky 5 až 150 milionů.

Ministerstvo zemědělství ponechalo v rámci nastavení PRV i podporu na projekty až do 150 milionů korun. A to proto, že jsou zde i chovatelé, kteří potřebují na investice do rozvoje a úprav svých podniků desítky milionů korun.

Průměrná velikost projektů za posledních sedm let dosáhla 1,7 milionu korun, takže všechny tři uvedené obálky jsou dostupné pro malé a střední zemědělce.

Dosud nemohli zemědělci kombinovat dotaci z Programu rozvoje venkova s úvěry z dotací úroků z úvěrů. Nově v rámci PRV 2014 - 2020 je zemědělcům umožněno tyto dvě formy dotace kombinovat. Zemědělec si tak může na financování části investice vzít úvěr s dotací úroků z úvěrů od Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) a na zbytek investice mu může být poskytnuta dotace z PRV. Dále nově dochází ke snížení úrokového zatížení příjemců podpory ve formě dotace úroků z úvěrů, a to tím způsobem, že klesne z 1 % na 0,5 %. Ministerstvo zemědělství navíc navrhlo v rámci jednání s Asociací soukromého zemědělství (ASZ) možnost poskytovat od PGRLF úvěry pro malé a začínající zemědělce, kteří mnohdy nemohou na úvěr od banky dosáhnout. To však vedeni ASZ z nepochopitelných důvodů odmítlo.