Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vědci vystopovali geny, které ovládají tvar plodů rostlin
16.11.2018

Naučí bariatrická chirurgie obézní pacienty lepším stravovacím návykům?
16.11.2018

Potravinářská inspekce zakázala středoamerický med označený klamavými údaji o původu z EU, ČR a Španělska
16.11.2018

Bilance léta: pražští hygienici provedli 129 kontrol zmrzlin a ledových tříští
16.11.2018

Ctpp >


Reakce ministra Jurečky na vyjádření Asociace soukromého zemědělství k dotačním podmínkám PRV
Datum: 24.06.2015
Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství navrhlo rozčlenění investic Programu rozvoje venkova (PRV) do tří obálek:
- 0 až 1 milion korun - žadatel s plochou do 150 ha,
- 0 až 5 milionů korun - žadatel bez omezení velikosti pozemku
- nad 5 do 150 milionů korun - žadatel bez omezení velikosti pozemku.

Při žádosti do alokace 0 až 5 milionů a nad 5 milionů korun platí, že pokud je bodový součet stejný, pak se postupuje od nejmenšího projektu k největšímu. Jde tedy evidentně o zvýhodnění malých a středních podnikatelů. Navíc se jedná o návrh. Po příjmu žádostí jsme připraveni upravit alokace v rámci PRV. Zavádíme zcela novou speciální obálku pro malé zemědělce, kteří nebudou muset předkládat posouzení finančního zdraví podniku. Je potřeba si uvědomit, že i malý zemědělec, potřebuje na opravu stájí pro 50 až 100 krav částku vyšší než 5 milionů korun. I tito zemědělci si tedy mohou "sáhnout" na peníze z obálky 5 až 150 milionů.

Ministerstvo zemědělství ponechalo v rámci nastavení PRV i podporu na projekty až do 150 milionů korun. A to proto, že jsou zde i chovatelé, kteří potřebují na investice do rozvoje a úprav svých podniků desítky milionů korun.

Průměrná velikost projektů za posledních sedm let dosáhla 1,7 milionu korun, takže všechny tři uvedené obálky jsou dostupné pro malé a střední zemědělce.

Dosud nemohli zemědělci kombinovat dotaci z Programu rozvoje venkova s úvěry z dotací úroků z úvěrů. Nově v rámci PRV 2014 - 2020 je zemědělcům umožněno tyto dvě formy dotace kombinovat. Zemědělec si tak může na financování části investice vzít úvěr s dotací úroků z úvěrů od Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) a na zbytek investice mu může být poskytnuta dotace z PRV. Dále nově dochází ke snížení úrokového zatížení příjemců podpory ve formě dotace úroků z úvěrů, a to tím způsobem, že klesne z 1 % na 0,5 %. Ministerstvo zemědělství navíc navrhlo v rámci jednání s Asociací soukromého zemědělství (ASZ) možnost poskytovat od PGRLF úvěry pro malé a začínající zemědělce, kteří mnohdy nemohou na úvěr od banky dosáhnout. To však vedeni ASZ z nepochopitelných důvodů odmítlo.