Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Hniloba včelího plodu se ze severu Čech do dalších regionů ČR nerozšířila
02.07.2020

Hlášení v systému RASFF: 25. týden 2020
02.07.2020

Komise v Královéhradeckém kraji navrhla ocenit devět lokálních výrobků značkou Regionální potravina
02.07.2020

Ctpp >


Pozvánka na školení Standard BRC Food přechod z vydání 6 na 7 (Conversion Course for Manufacturers – Issue 6 to 7)
Datum: 23.06.2015
Potravinářská komora ČR

Od 1.7.2015 vstupuje v platnost nová verze 7 standardu BRC Food. Standard vyžaduje, aby pracovníci certifikovaných výrobců, kteří mají vliv na kvalitu a bezpečnost výrobků včetně vedení a interních auditorů, byli odpovídajícím způsobem vyškoleni.

Potravinářská komora ČR má zájem na tom, aby školení bylo zajištěno na vysoké úrovni a v souladu s očekávanými požadavky BRC. V současné době je jediným schváleným školitelem BRC v České republice Ing. Jiří Vaníček, CSc. (ATP – Approved Training Provider), který je jednatelem certifikační společnosti Bohemia Certification s.r.o. Potravinářská komora ČR proto nabízí ve spolupráci s tímto školitelem jednodenní školení systému BRC Food verze 7 pro manažery kvality a bezpečnosti potravin, které je zaměřeno na bezproblémový přechod na novou verzi uvedeného standardu BRC.

Cílem školení je poskytnout pracovníkům potravinářských firem respektovaný a kvalifikovaný zdroj informací vztahujících se k přechodu na novou verzi standardu BRC Food.

Současně si Potravinářská komora ČR klade za cíl, aby potravinářské podniky akceptovaly jako školitele svých pracovníků a interních auditorů ty poradenské subjekty a školitele, kteří svou kvalifikaci získali v návaznosti na systém školení poskytovaný přímo u BRC.

 

Účastníci kurzů získají originál osvědčení Britského svazu maloobchodníků – BRC.

 

Standard BRC Food

přechod z vydání 6 na 7

(Conversion Course for Manufacturers – Issue 6 to 7)

 

Místo konání

  • Praha, zasedací místnost PK ČR, Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 – Malešice

 

Termín konání

  • 6. října 2015

 

Vložné

 

  • pro nečleny PK ČR      5 500,- Kč
  • pro členy PK ČR       3 000,- Kč

V ceně vložného je již zahrnut poplatek za originální certifikát BRC a za občerstvení.

 

Závaznou přihlášku zašlete na e-mail ehlova@foodnet.cz nejpozději do 22. září 2015.

 

Pro více informací kontaktujte:

JUDr. Zdeňka Ehlová

Potravinářská komora ČR

Počernická 96/272

108 03 Praha 10 – Malešice

tel.:      +420 296 411 193

mobil:   +420 724 218 765

ehlova@foodnet.cz

www.foodnet.cz

 

BRC-pozvánka-6.10.final.pdf [287.76 KB]