Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vědci objevili gen dlouhověkosti u rostlin
04.06.2020

Kurzy vaření pro alergiky od Společnosti pro výživu
04.06.2020

Invazní sršeň asijská se blíží k českým hranicím
04.06.2020

Vědci objevili gen dlouhověkosti u rostlin
04.06.2020

Ctpp >


Zářijové vydání časopisu Komora.cz se věnuje investicím i potravinářství
Datum: 08.09.2017
HK ČR

| Zdroj: COT

Roste HDP, roste míra investic, roste i spotřeba. Na druhé straně výrazně klesá nezaměstnanost, a to až tak, že zoufale začíná chybět pracovní síla. Narážíme na meze růstu. Dlužno dodat, že jsme si je sami zavinili. Již v roce 2007 Národohospodářská fakulta VŠE ve své studii konstatovala, že „snaha postavit dlouhodobě konkurenční schopnost ekonomiky na levné pracovní síle není udržitelná“. Řešením je posun od investic zaměřených na využití levné pracovní síly k investicím, které mají přinést vyšší přidanou hodnotu, například do oblasti výzkumu či služeb. Což se sice děje, ale nikoliv díky vládním snahám, spíše jim navzdory.

Maloobchod stejně jako jiná odvětví prochází zásadními změnami. Čelit jim musejí velcí i malí, a byť se to na první pohled třeba ani nezdá, je těch změn neobyčejně mnoho. Zvykáme si snadno na komfort nákupů kdykoli a kdekoli online, s možností srovnávat bezpočet různých nabídek. Možnosti technologií jsou ale mnohem širší.

Světový fenomén Amazonu, digitalizace a zefektivňování provozu v prodejnách, celkově rostoucí nároky na kvalitu poskytovaných služeb – to jsou momenty, které tvoří nové vítěze i poražené a mění hodnotu, kterou dostává koncový zákazník. Jaké jsou zásadní trendy maloobchodu dneška a jak na ně nejlépe reagovat?

Nic zásadního se nemění – tuzemské potravinářství je a bude strategickým oborem s podporou, kterou si zaslouží. Dokáže-li se vypořádat s klimatickými podmínkami a zajistit si pracovní sílu, může být úspěšné, příležitosti najde na domácím i zahraničním trhu. Na tom tuzemském dlouhodobě roste, i pod vlivem popularizace moderní gastronomie a zdravého životního stylu, poptávka po čerstvých potravinách, convenience sortimentu a kvalitních či prémiových produktech. A tento trend bude pokračovat i v budoucnosti, o čemž svědčí i fakt, že se mu přizpůsobují i velké obchodní řetězce.

Když se řekne Kanada, asi i antisportovcům se okamžitě vybaví slovo hokej. Září 2017 přidává minimálně v Evropě nové slovo. CETA. Byla to velká sláva, když vloni na bruselském summitu zástupci Kanady a EU ratifikovali dokument, který nemá v obchodním světě obdoby. Kanada má potenciál i přitažlivost. Je technicky velmi vyspělou zemí se značnými přírodními zdroji. A je také jedním z nejbohatších států světa s vysokou životní úrovní. Parametry? Nezaměstnanost dlouhodobě pod deseti procenty a trvalý růst HDP. Zkrátka dobrý partner. A smlouva CETA z něj dělá partnera velmi atraktivního.

 

http://www.cotmedia.cz/ecasopisy/komora/2017/0917/