Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Suvenýry z dovolené - nepředvídatelné následky dovozu rostlin a rostlinných produktů
20.07.2018

Méně tradiční oleje
20.07.2018

WHO doporučuje “plánování zdravých a udržitelných schůzek”
20.07.2018

Kontrol SVS na farmářských trzích meziročně přibylo o polovinu
20.07.2018

Ctpp >


Zpráva EU: Více důkazů o spojení mezi užíváním antibiotik a rezistencí
Datum: 11.08.2017
KM EFSA
Vydáno: 10.8.2017
Autor: KM EFSA

 

Společná zpráva

 Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Evropská agentura pro léčivé přípravky a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí jsou znepokojeni dopadem používání antibiotik na nárůst bakterií rezistentních na antibiotika. Publikovaná zpráva těchto tří agentur uvádí nová data o spotřebě antibiotik a rezistenci k antibiotikům a poukazuje na kvalitnější sledování napříč Evropou.

Vytenis Andriukaitis, evropský komisař pro zdraví a bezpečnost potravin, uvedl: "Abychom udrželi rezistenci vůči antibiotikům pod kontrolou, musíme bojovat současně na třech frontách: u lidí, u zvířat, a v rámci životního prostředí. Právě toho se snažíme dosáhnout v EU a i celosvětově s naším novým akčním plánem EU k antimikrobiální rezistenci."

"Právě vydaná zpráva potvrzuje souvislost mezi spotřebou antibiotik a rezistencí k antibiotikům, jak u lidí, tak i u zvířat produkujících potraviny."

Rozmanitý obraz
Zpráva ke Společné analýze spotřeby a rezistence vůči antimikrobikům  (JIACRA, The Joint Interagency Antimicrobial Consumption and Resistance Analysis) zdůrazňuje, že v EU stále existují významné rozdíly v používání antibiotik u zvířat a u lidí. Redukování zbytečného používání antibiotik má a bude mít vliv na výskyt rezistence.

Souhrnně se užívají antibiotika více u zvířat produkujících potraviny než u lidí, ale situace se liší v jednotlivých zemích a také podle druhu antibiotik.

Zejména třída antibiotik nazývaných polymyxiny (zahrnuje colistin), jež je široce používána ve veterinárním sektoru, je stále častěji používána také v nemocnicích k léčbě multirezistentních infekcí.

Některá antibiotika jsou naopak mnohem více používána u lidí než u zvířat. Mezi ně patří antibiotika třetí a čtvrté generace - cefalosporiny a chinolony, které jsou považovány za kriticky důležité pro lidské zdraví.

Spojení mezi užíváním antibiotik a rezistencí
Zpráva uvádí, že rezistence vůči chinolonům používaným k léčbě salmonelózy a kampylobakteriózy u lidí, je spojena s používáním antibiotik u zvířat. Použití cefalosporinů třetí a čtvrté generace k léčbě infekcí způsobených E. coli a dalšími bakteriemi u lidí, je spojeno s rezistencí vůči těmto antibiotikům u bakterií E. coli identifikovaných u lidí.

Spolupráce zajišťuje kvalitnější zprávy i analýzy
Zpráva je výsledkem úzké spolupráce tří agentur EU, z nichž každá čerpá ze svých specifických odborných znalostí a dat z monitorování rezistence vůči antibiotikům a spotřeby antibiotik u zvířat a lidí.

Závěry jsou v souladu s první zprávou zveřejněnou v roce 2015. Současná dostupnost kvalitnějších dat ale umožňuje mnohem propracovanější analýzy.

Odborníci ve zprávě doporučili pokračovat ve výzkumu pro lepší porozumění, jak se užívání antibiotik a rezistence vzájemně ovlivňují.


Zdroj: EFSA