Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Pozvánka na třetí ročník semináře MEMPROPO 2017
18.10.2017

Celostátní odborná konference „V hlavní roli ženy“
21.08.2017

Pozvánka na na odborný seminář „PROEXPORTNÍ AKTIVITY MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ A SETKÁNÍ SE ZEMĚDĚLSKÝMI DIPLOMATY"
21.08.2017

Veterináři kontrolovali vejce a kuřecí, fipronil nenalezli
21.08.2017

Ctpp >


Zpráva EU: Více důkazů o spojení mezi užíváním antibiotik a rezistencí
Datum: 11.08.2017
KM EFSA
Vydáno: 10.8.2017
Autor: KM EFSA

 

Společná zpráva

 Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Evropská agentura pro léčivé přípravky a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí jsou znepokojeni dopadem používání antibiotik na nárůst bakterií rezistentních na antibiotika. Publikovaná zpráva těchto tří agentur uvádí nová data o spotřebě antibiotik a rezistenci k antibiotikům a poukazuje na kvalitnější sledování napříč Evropou.

Vytenis Andriukaitis, evropský komisař pro zdraví a bezpečnost potravin, uvedl: "Abychom udrželi rezistenci vůči antibiotikům pod kontrolou, musíme bojovat současně na třech frontách: u lidí, u zvířat, a v rámci životního prostředí. Právě toho se snažíme dosáhnout v EU a i celosvětově s naším novým akčním plánem EU k antimikrobiální rezistenci."

"Právě vydaná zpráva potvrzuje souvislost mezi spotřebou antibiotik a rezistencí k antibiotikům, jak u lidí, tak i u zvířat produkujících potraviny."

Rozmanitý obraz
Zpráva ke Společné analýze spotřeby a rezistence vůči antimikrobikům  (JIACRA, The Joint Interagency Antimicrobial Consumption and Resistance Analysis) zdůrazňuje, že v EU stále existují významné rozdíly v používání antibiotik u zvířat a u lidí. Redukování zbytečného používání antibiotik má a bude mít vliv na výskyt rezistence.

Souhrnně se užívají antibiotika více u zvířat produkujících potraviny než u lidí, ale situace se liší v jednotlivých zemích a také podle druhu antibiotik.

Zejména třída antibiotik nazývaných polymyxiny (zahrnuje colistin), jež je široce používána ve veterinárním sektoru, je stále častěji používána také v nemocnicích k léčbě multirezistentních infekcí.

Některá antibiotika jsou naopak mnohem více používána u lidí než u zvířat. Mezi ně patří antibiotika třetí a čtvrté generace - cefalosporiny a chinolony, které jsou považovány za kriticky důležité pro lidské zdraví.

Spojení mezi užíváním antibiotik a rezistencí
Zpráva uvádí, že rezistence vůči chinolonům používaným k léčbě salmonelózy a kampylobakteriózy u lidí, je spojena s používáním antibiotik u zvířat. Použití cefalosporinů třetí a čtvrté generace k léčbě infekcí způsobených E. coli a dalšími bakteriemi u lidí, je spojeno s rezistencí vůči těmto antibiotikům u bakterií E. coli identifikovaných u lidí.

Spolupráce zajišťuje kvalitnější zprávy i analýzy
Zpráva je výsledkem úzké spolupráce tří agentur EU, z nichž každá čerpá ze svých specifických odborných znalostí a dat z monitorování rezistence vůči antibiotikům a spotřeby antibiotik u zvířat a lidí.

Závěry jsou v souladu s první zprávou zveřejněnou v roce 2015. Současná dostupnost kvalitnějších dat ale umožňuje mnohem propracovanější analýzy.

Odborníci ve zprávě doporučili pokračovat ve výzkumu pro lepší porozumění, jak se užívání antibiotik a rezistence vzájemně ovlivňují.


Zdroj: EFSA