Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Odvádět odvody i za dobu, kdy zaměstnanec bude doma, nedává smysl. Česká mutace kurzarbeitu by také primárně neměla podporovat přechod zaměstnance k jinému zaměstnavateli
18.09.2020

Hospodářská komora vládě: Kurzarbeit podnikatelé vítají, sporné body by ale měla vláda přehodnotit
18.09.2020

Africký mor prasat je již ve třech ze čtyř zemí sousedících s ČR
18.09.2020

Ocenění Regionální potravina si převzalo sedm producentů z Pardubického kraje
18.09.2020

Ctpp >


Zájem o značku Regionální potravina roste. Lidé se s ní setkají i díky novému projektu Ministerstva zemědělství Poznej svého farmáře
Datum: 01.08.2014
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe

Zákazníci i výrobci mají stále větší zájem o produkty se značkou Regionální potravina. Již pátým rokem ji uděluje Ministerstvo zemědělství nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Letos bylo oceněno 106 výrobků z 1294 přihlášených od 433 výrobců.

 

Soutěži Regionální potravina byla věnovaná tisková konference Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), který je administrátorem značky. Zástupci MZe zároveň představili nový projekt Poznej svého farmáře.

 

„Čísla zcela jednoznačně dokládají nejen rostoucí zájem spotřebitelů o čerstvé potraviny s jasným domácím původem, ale i zvyšující se zájem výrobců. Do prvního ročníku se v roce 2010 přihlásilo 318 producentů, do letošního už 433. Na ministerstvu hledáme způsoby, jak v obchodních sítích zvýšit podíl potravin vyrobených v Česku. K tomu se dají využít různé nástroje, stát může například investičními pobídkami podporovat domácí producenty potravin, aby modernizovali a rozšiřovali technologické vybavení. A v tom může pomoc i propagace kvalitních potravin třeba prostřednictvím značky Regionální potravina,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.  

 

Největší zájem o účast v pátém ročníku soutěže Regionální potravina měli výrobci z Jihomoravského, Zlínského a Ústeckého kraje. K 21. 7. 2014 má právo užívat značku Regionální potravina 475 produktů. Projekt se zaměřuje na podporu malých a středních zemědělců a producentů potravin. Více informací najdou zájemci na: www.regionalnipotravina.cz.

 

Ochutnat regionální potraviny mohou lidé i díky novému projektu Ministerstva zemědělství nazvanému Poznej svého farmáře. Poprvé se akce uskutečnila 26. července na Farmě Čapí letka ve středních Čechách a do 13. září proběhnou akce na dalších čtyřech farmách v jiných krajích.

 

MZe chce tímto projektem, který startuje u příležitosti Mezinárodního roku rodinných farem, pomoc malým farmám se více zviditelnit a přiblížit se potenciálním zákazníkům. Na každé farmě dostanou prostor i farmáři z okolí a pro návštěvníky bude připraven také doprovodný program.

 

Poznej svého farmáře 2014:

1)    Farma Čapí letka (Středočeský kraj) – 26. 7. 2014

2)    Kozí farma ZERLINA (Zlínský kraj) – 9. 8. 2014

3)    Ma-Ma rodinná mlékárna Úhořilka (Kraj Vysočina) – 23. 8. 2014

4)    Farma pod Lipou (Královéhradecký kraj) -  30. 8. 2014

5)    EKO Sady Komňa (Zlínský kraj) – 13. 9. 2014