Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Omezené možnosti detekce potravin a krmiv získaných novými technikami šlechtění
23.07.2019

Hlášení v systému RASFF: 28. týden 2019
23.07.2019

Deset pravidel Světové zdravotnické organizace (WHO) k zabezpečování zdravotní nezávadnosti potravin
23.07.2019

Pozvánka - S3 seminář DG Regio, 19. - 20. 9. 2019, Budapest
23.07.2019

Ctpp >


Úřad EFSA vydal nové pokyny pro hodnocení alergenicity GM rostlin
Datum: 07.07.2017
KM EFSA
Vydáno: 4.7.2017
Autor: KM EFSA

 

Nové pokyny úřadu EFSA k alergenicitě zkvalitní hodnocení bezpečnosti GM rostlin.

 Úřad EFSA zveřejnil doplňující pokyny k alergenicitě z důvodu dalšího zkvalitnění hodnocení rizika geneticky modifikovaných (GM) rostlin. Dokument reflektuje nové vědecké poznatky a vývoj v legislativě, a doplňuje doporučení obsažená ve stávajících pokynech a nařízeních.

Jaké jsou klíčové body dokumentu?

Nové pokyny se týkají tří konkrétních oblastí:

  • Nepříznivých imunitních reakcí na potraviny, které nejsou způsobeny imunoglobuliny E (IgE) – ty zahrnují velkou skupinu onemocnění, která se většinou vyskytují v dětství. Nejlépe popsanou z těchto nemocí je v současné době celiakie, a proto je jediným onemocněním tohoto typu, které je v dokumentu zahrnuto. Dokument poskytuje detailní doporučení, jak hodnotit riziko nových proteinů v GM rostlinách, způsobujících celiakii.
  • Testů stravitelnosti in vitro,které poskytují cenné informace o tom, jak se nově vytvořený protein v GM rostlině chová během trávení; což je důležitá součást celkového hodnocení bezpečnosti. V dokumentu je předložen návrh na zdokonalení provádění současných in vitro testů; a doporučení vyhodnotit jejich přidanou hodnotu v průběhu dvouletého přechodného období.
  • Hodnocení endogenní alergenicity, které má zaručit, že genetická modifikace neovlivňuje nepříznivě hladiny stávajících alergenů v GM rostlině ve srovnání s konvenčním vzorkem. Dokument obsahuje detailní doplňující informace, jak tento požadavek řešit.


Úspěšné uzavření pilotního projektu

Zveřejnění pokynů pro hodnocení alergenicity GM rostlin je úspěšným zakončením dvouletého pilotního projektu. Záměrem úřadu EFSA bylo také zvýšit zapojení zúčastněných stran do vědeckých procesů EFSA v rámci iniciativy otevřenosti.  

Po celou dobu vytváření těchto pokynů působila jako poradní orgán osmičlenná skupina odborníků. Všechny zúčastněné strany se shodly na tom, že vědecký proces profitoval z tohoto přístupu maximálního zapojení zainteresovaných subjektů.

 

Zdroj: EFSA