Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Ministr Toman v Bruselu: Tlak na zemědělce v souvislosti s klimatickou změnou roste, na plnění úkolů potřebují silný rozpočet a méně administrativy
19.07.2019

Hlášení v systému RASFF: 27. týden 2019
19.07.2019

Dodávka na jihu Čech vezla v nevyhovujících podmínkách čtvrt tuny masa a masných výrobků
19.07.2019

Hodnocení rizik a přínosů potravin: metody pro kvantifikaci zdravotních účinků
19.07.2019

Ctpp >


Hodnocení programů TA ČR
Datum: 27.06.2017
TA ČR

Zveřejněno 26. 6. 2017

Technologická agentura ČR (TA ČR) velmi vítá další studie analyzující programy státní podpory výzkumu a inovací a hodlá i nadále spolupracovat v této oblasti například sdílením dat pro výzkumné účely.

Prozatím ze studií TA ČR a externích studií (zejména CERGE-EI, skupina dr. Martina Srholce) předběžně vyplývá, že veřejná podpora v našich programech nevytěsňuje soukromý kapitál, dochází k pozitivním efektům na ekonomiku podniků (tržby, zisk a návratnost aktiv u podpořených podniků se zdají být v důsledku podpory z programu ALFA vyšší) a potvrzují motivační účinky těchto dotací na sklon firem žádat o ochranu duševního vlastnictví.

Ačkoliv zatím žádný z programů (s výjimkou programu BETA) nebyl ukončen a pouze velmi malá část z podpořených projektů je více než 1 rok po ukončení řešení, provádí TA ČR kromě monitoringu všech programů rovněž podrobnější evaluace. U nově zahajovaných programů se jedná o tzv. ex-ante evaluace, ale u běžících programů se jedná o průběžné evaluace. V rámci komplexní evaluace se používají mimo jiné i výše zmíněné studie a postupy. Kompletní přehled ZDE.

Hodnocení programů patří mezi základní činnosti všech inovačních agentur, a to nejen evropských, a také proto se TA ČR jako člen TAFTIE (sdružení evropských inovačních agentur) aktivně účastní příslušných pracovních skupin. Jedním z výsledků těchto pracovních skupin, zabývající se sladěním přístupů hodnocení programů, byl tzv. „evaluační referenční model TAFTIE“. TA ČR implementoval zásady tohoto modelu do svých činností a vnitřních předpisů (viz např. Směrnice o řízení programů SME-26). Současně TA ČR plní příslušná usnesení vlády, platná pro poskytovatele (např. usnesení Vlády ČR ze dne 13. května 2015 č. 351 k Základním principům přípravy a hodnocení programů a skupin grantových projektů výzkumu, vývoje a inovací).