Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Test grilovacích tyčinek 2020
09.07.2020

Test grilovacích kořenicích přípravků 2020
09.07.2020

Potravinářská inspekce zjistila doplněk stravy škodlivý pro lidské zdraví s mimořádným množstvím rozpouštědel a dalších nepovolených látek
09.07.2020

Ctpp >


Akreditace vzdělávacích subjektů v rámci opatření Předávání znalostí a informační akce
Datum: 11.06.2015
Ministerstvo zemědělství ČR

Opatření Předávání znalostí a informační akce z velké části navazuje na opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost, které bylo implementováno prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013.

Příjemcem podpory ve zmíněném opatření  bude subjekt zajišťující vzdělávací akce. S ohledem na potřebu zvýšení kvality vzdělávacích akcí budou vzdělávací subjekty k této činnosti akreditovány Ministerstvem zemědělství. Detailní podmínky pro akreditaci je možno nalézt v popisu opatření Předávání znalostí a informační akce, který je součástí návrhu PRV. Aktualizovanou verzi PRV lze nalézt na (http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/prubeh-pripravy-dokumentu-2.html).

Subjekt, který se bude ucházet o akreditaci, musí rovněž prokázat, že má ke vzdělávání v oblasti zemědělství příslušné kapacity v podobě kvalifikovaných zaměstnanců a pravidelné odborné přípravy.

Ministerstvo zemědělství bude pořádat kurzy k posilování pedagogických kompetencí lektorů a garantů vzdělávacích akcí. Vzdělávací subjektymohou zajistit účast svého garanta na tomto kurzu ještě před podáním přihlášky k akreditaci.

Příjem žádostí o akreditaci bude zahájen v červenci 2015 a bude podle zájmu každoročně opakován. Proces akreditace v letošním roce bude ukončen v listopadu 2015.

Harmonogram:

Pořádání kurzů k posilování pedagogických kompetencí lektorů první kurz 11. 6. 2015, další podle zájmu
Zahájení příjmu žádostí/přihlášek k akreditaci červenec 2015
Samotný proces akreditace červenec - listopad 2015