Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Hniloba včelího plodu se ze severu Čech do dalších regionů ČR nerozšířila
02.07.2020

Hlášení v systému RASFF: 25. týden 2020
02.07.2020

Komise v Královéhradeckém kraji navrhla ocenit devět lokálních výrobků značkou Regionální potravina
02.07.2020

Ctpp >


Evropská komise schválila Operační program Rybářství 2014 - 2020
Datum: 10.06.2015
Ministerstvo zemědělství ČR

Hlavním cílem Operačního programu Rybářství je:

  • Zvýšit konkurenceschopnost tradiční akvakultury včetně investic do zachování udržitelné produkce tržních ryb.
  • Investovat do recirkulačních zařízení a tím zvýšit produkci.
  • Zvýšit podíl zpracovaných ryb, propagovat akvakulturu a podpořit konzumaci ryb.
  • Podporovat transfer vědeckých poznatků do podniků akvakultury (produktové a procesní inovace).
  • Podporovat formy hospodaření přispívající k zachování či zlepšování stavu životního prostředí a biologické rozmanitosti.Finanční alokace pro OP Rybářství z Evropského námořního a rybářského fondu je v celkové výši 31,1 mil. EUR (více než 850 mil. Kč), z toho cca 28,5 mil. EUR (cca 783 mil. Kč) je směřováno na udržitelný rozvoj akvakultury, uvádění na trh a zpracování a technickou pomoc; 0,7 mil. EUR (cca 19 mil. Kč) na kontrolní opatření (sledovatelnost produktů) a 1,95 mil. EUR (cca 54 mil. Kč) na shromažďování údajů.

První projekty do opatření 2.1. Inovace, 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury, 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním a 5.3. Investice do zpracování produktů mohou žadatelé předkládat v říjnu roku 2015.

 

Dokument ke stažení