Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vědci objevili gen dlouhověkosti u rostlin
04.06.2020

Kurzy vaření pro alergiky od Společnosti pro výživu
04.06.2020

Invazní sršeň asijská se blíží k českým hranicím
04.06.2020

Vědci objevili gen dlouhověkosti u rostlin
04.06.2020

Ctpp >


Informace o proceduře exportu do Kanady (Dohoda CETA)
Datum: 26.04.2017
eAgri.cz

Komplexní hospodářská a obchodní dohoda EU s Kanadou (CETA) bude předběžně prováděna s největší pravděpodobností již od léta 2017. Z tohoto důvodu velvyslanectví ČR v Ottawě informuje o krocích, které exportéři budou muset nově splnit, pokud budou chtít plně využít preferencí (snížení nebo odstranění cel) vyplývajících z Dohody CETA:

  • Zboží/výrobek musí získat preferenční původ dle Protokolu o pravidlech původu a o postupech stanovení původu (tzv. pravidla původu zboží) stanovených v Dohodě CETA.

  • Prokazování preferenčního původu zboží/výrobku pro uplatnění preferenčního zacházení v rámci dohody CETA je stanoveno formou „Prohlášení o původu".

  • U zásilek nad hodnotu 6 000 EUR původního zboží bude muset být vývozce tzv. „Registrovaný vývozce“, aby mohl vystavit „Prohlášení o původu".

  • O registraci vývozce je nutné podat žádost u místně příslušného celního úřadu. Žádost je možné podat online (formou elektronického formuláře), který je dostupný na internetové stránce CS „Formuláře online“.

  • Každý registrovaný vývozce má přidělené číslo registrace vývozce (tzv. číslo REX). Číslo REX pak vývozce uvádí do vystavovaného „Prohlášení o původu“.

  • Vývozci, kteří budou využívat preferenční obchod v rámci Dohody CETA, a nejsou registrovaní vývozci (nemají přiděleno číslo REX), si mohou požádat na místně příslušném celním úřadu o registrovaného vývozce v rámci systému REX ještě před vstupem Dohody CETA v platnost. Bližší informace k „Registrovanému vývozci“ najdete (zde).

  • Pro uplatnění preferenčního zacházení je nutné v zemi dovozu prokázat preferenční původ zboží/výrobku „Prohlášením o původu“ vystaveným vývozcem v zemi vývozu.

Pro bližší informace je možné se obrátit na: