Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Doporučení pražských hygieniků k provozu předškolních zařízení vzhledem k nastaveným preventivním opatřením infekce covid-19
29.05.2020

EU plánuje revizi legislativy pro dopravu zvířat
29.05.2020

Dopad pandemie COVID-19 na potravinový systém
29.05.2020

COVID-19 epidemic - Cancellation of BTSF Activities
29.05.2020

Ctpp >


Seminář: „Čerpáme dotace PRV i v novém programovacím období“, 26. - 27. 4. 2017
Datum: 19.04.2017
MZe, SZIF

 

 

V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov si Vás dovolujeme pozvat na seminář

Čerpáme dotace PRV i v novém programovacím období“

 

 

dne 26. - 27. dubna 2017 od 9:00 hodinPenzion Dobík, Pasečná 133, 382 73 Přední Výtoň

 

 

Program setkání: 26. dubna 2017

 

 

 

9:00 – 13:00

 

Exkurze zaměřnána realizovanéprojekty PRV v minulé programovací obdobína katastránímúemíKvíkovice, Habří Kaplice. Dopravu si účstníi zajišťjíindividuáně.

 

13:00 – 14:00 obě

 

14:00 – 14:15

 

PřdstaveníCSV a pláovanéaktivity pro rok 2017.

 

14:15 – 15:00

 

Informace k Programu rozvoje venkova 2014-2020.

 

15:00 – 15:30

 

Zadáacívýěováříení– nejčstěšíchyby.

 

15:30 – 16:00

 

Informace o stavu črpáíprostřdkůz Programu rozvoje venkova 2014-2020.

 

16:00 – 17:30

 

Prezentace zrealizovanýh, realizovanýh a přpravovanýh projektůfinancovanýh z Programu rozvojevenkova 2014 – 2020 (okres ČskéBuděovice, okres ČskýKrumlov).

 

17:30 – 18:00 coffebreak

 

18:00 – 19:30

 

Prezentace zrealizovanýh, realizovanýh a přpravovanýh projektůfinancovanýh z Programu rozvojevenkova 2014 – 2020 (okres Jindřchů Hradec, okres Píek).

 

19:30 – 20:00 večř

 

Program setkáí 27. dubna 2017

 

 

 

8:30 – 11:00

 

Prezentace zrealizovanýh, realizovanýh a přpravovanýh projektůfinancovanýh z Programu rozvojevenkova 2014 – 2020 (okres Prachatice, okres Strakonice a okres Táor)

 

Přdnášjíí

 

pracovníi RO SZIF ČskéBuděovice

 

pracovníi Stánío pozemkovéo úřdu, Krajskéo pozemkovéo úřdu pro Jihočskýkraj

 

V ráci všch bodůprogramu bude dá velkýprostor diskusi mezi účstníy za účlem sdíenízkušností

 

a příladůdobréa šatnépraxe.

 

Prezence účstníůseminář od 8:30 hodin. Občrstvenía ubytováípro přhlášnéúčstníy zajišěo. Účst na seminář je bezplatná, upozorňjeme, ž kapacita seminář je omezena.

 

Rezervace účstníů: Ing. Marek Pultr – m.pultr1@spucr.cz, nejpozděi do 10.4.2017.

 

Za organizáory srdečězvou

 

Ing. Eva Schmidtmajerová CSc., Ing. Jiří Chmel

 

 

 

řditelka KPÚpro Jihočský kraj řditel SZIF RO Čské Buděovice

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2FRO%2F200%2F1490345995874.pdf