Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Molekulární „poplašný“ systém, který chrání rostliny před predátory
25.09.2020

Evoluční původ SARS-CoV-2 odhalen?
25.09.2020

Podnikatelé požadují od vlády plán, jaké kroky budou zaváděné při určitém množství denních přírůstků nemocných nebo hospitalizovaných s covid-19
25.09.2020

Do Turecka zítra zamíří česká podnikatelská delegace
25.09.2020

Ctpp >


Do výběrového řízení na podporu kvalitních potravin se přihlásilo 18 agentur
Datum: 00.00.0000
Dne 1. června 2015 skončila lhůta pro podávání nabídek k veřejné zakázce „Rámcová smlouva – propagační a informační kampaň na podporu kvalitních potravin“. Zájem ze strany uchazečů byl mimořádný. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) obdržel celkem 3


Ze 34 nabídek bylo pro první část podáno 9 nabídek, pro druhou část také 9, pro třetí část jich přišlo 7 a k poslední, čtvrté části, SZIF obdržel 9 nabídek. Jmenný seznam agentur, které zaslaly své nabídky, je uveden v tabulce na následující straně.

Nabídky bude nyní posuzovat 9členná hodnotitelská komise. S nejvhodnějšími uchazeči bude uzavřena rámcová smlouva na období 2 let od podpisu smlouvy.

Předpokládaná hodnota zakázky celkem za všechny uvedené čtyři části je 298 milionů Kč. SZIF bude na základě uzavřených rámcových smluv zadávat dílčí zakázky na požadovaná plnění.

Cílem propagační a informační kampaně bude zejména edukace spotřebitele v otázkách kvality potravin. Čeští spotřebitelé se při nákupu potravin stále primárně orientují podle ceny bez ohledu na kvalitu potravin, případně neumí kvalitu dostatečně definovat a rozpoznat. Výsledkem úspěšné komunikace by měla být změna v preferencích zákazníka, kdy bude při nákupu upřednostňovat potraviny s garantovanou kvalitou.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

Seznam přijatých nabídek je k dispozici v příloze PDF