Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vědci objevili gen dlouhověkosti u rostlin
04.06.2020

Kurzy vaření pro alergiky od Společnosti pro výživu
04.06.2020

Invazní sršeň asijská se blíží k českým hranicím
04.06.2020

Vědci objevili gen dlouhověkosti u rostlin
04.06.2020

Ctpp >


INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA
Datum: 03.04.2017
SZIF

 

 

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

 

 

V Praze dne 31. března 2017

 

V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen „mléko“) v ČR bylo za období od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017 dodáno registrovaným prvním kupujícím a prodáno konečným spotřebitelům následující množství mléka:

 

Dodávky: 226 523,7 tun

 

Přímý prodej: 1 155,2 tun

 

Celkové množství dodaného mléka registrovanými prvními kupujícími a prodaného přímo spotřebitelům za období 1. 1. 2017 – 28. 2. 2017:

 

Dodávky: 470 429,1 tun

 

Přímý prodej: 2 305,9 tun

 

K 28. 2. 2017 bylo v systému evidováno 73 registrovaných prvních kupujících mléka, z toho 29 odbytových organizací a 44 zpracovatelů mléka. Dále 1632 producentů dodávajících prvnímu kupujícímu a 383 producentů prodávajících mléko a mléčné výrobky konečnému spotřebiteli.

 

Aktuálně působí na území České republiky 14 uznaných organizací producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků.

 

 

Situace v EU

 

 

Produkce mléa

EK disponuje daty jižza celý rok 2016. Produkce syrového kravského mléka v EU meziročěklesá v porovnání jednotlivých měícůod črvna 2016. Nejvěš pokles byl zaznamenán v listopadu 2016, kdy pokles dosáhl 3,9 %. V prosinci klesla produkce v porovnání s prosincem 2015 o 3,4 %. Celý rok 2016 skončl v porovnání s rokem 2015 nárůtem produkce o 0,4 %.

 

 

Ceny mléa

Výkupní cena syrového kravského mléka v EU pokračje v rostoucím trendu, v prosinci vzrostla v porovnání s listopadem o 3,7 % a pohybovala se na úrovni 33,1 €100 kg. V porovnání s prosincem 2015 došo k nárůtu o 8 %, nicméněv porovnání s dlouhodobým průěem se v prosinci jednalo o pokles 6 %. Meziročí nárůt se ale výrazněliš napřččenskými státy, napřklad v EE v prosinci meziročěvzrostla cena o 38 %, v CZ o 1 %, v EL klesla o 6 %. V lednu 2017 se cena pohybovala na úrovni 33,4 €100 kg. V Č byla cena i v lednu nejnižš v celé EU – 28 €100 kg. Na únor 2017 je v EU odhadován nárůt ceny na 33,7 €100 kg. Ve Smečách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

 

 

IČ 48133981 DIČ CZ48133981 2 z 13

 

 

 

 

Situace na svěovýh trzíh

 

 

Svěováprodukce mléa

 

 

V USA v lednu meziročěnarostla produkce o 2,5 %. V Austrálii došo v období črvenec 2016 ažleden 2017 meziročěk poklesu produkce v důledku šatných klimatických podmínek (nízké teploty a velká vlhkost) o 8,2 %. Na Novém Zélandu v období črven 2016 – leden 2017 došo meziročěk poklesu produkce o 2,6 %.

 

 

Ceny a konkurenceschopnost EU na svěové trhu

 

 

Situace na trhu s mlékem je pod kontrolou a loňká přjatá opatřní pomůžu udržt stabilní cenu.

 

Vyjádřno v US dolarech ceny všch hlavních mléčých výrobkůEU klesají, k 19. 3. 2017 narostla v porovnání s posledními dvěa týdny pouze mírněcena másla o 0,3 % a čdaru o 1,3 %. V Oceánii a USA ceny také klesají. EU je nejvíce konkurenceschopná cenou másla, Oceánie SPM a USA SOM a čdaru.

 

Na svěovém trhu je v součsné doběnejvíce konkurenceschopné USA, věšna jejich SOM jde do Mexika.

 

 

Zahraničíobchod

 

 

V lednu došo k poklesu vývozu másla z EU o 16 %, SOM o 8 %. Naopak vzrostl vývoz sýrůo 13 % a SPM o 6 %. Dovoz do Čny poklesl téměřu všch sledovaných výrobků

 

Dle EK je situace vesmě dobrá. Jediný problematický element je SOM, kde ale dochází k poklesu produkce, cožje pozitivní. Cena SOM nicméněklesá, a pokud i nadále bude pokles pokračvat, budou výrobci v řdu něolika týdnůprodávat do intervence.