Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vědci objevili gen dlouhověkosti u rostlin
04.06.2020

Kurzy vaření pro alergiky od Společnosti pro výživu
04.06.2020

Invazní sršeň asijská se blíží k českým hranicím
04.06.2020

Vědci objevili gen dlouhověkosti u rostlin
04.06.2020

Ctpp >


Vicepremiér Bělobrádek: Pro příští rok budu chtít ze státního rozpočtu na podporu české vědy 36 miliard korun
Datum: 03.04.2017
Sekce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace

Na zasedání dne 31. března Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) schválila návrh výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací na rok 2018 v objemu 36,1 miliardy korun, což je o 1,1 miliardy více oproti původně schválenému střednědobému výhledu. Členové rady také odsouhlasili střednědobý výhled výdajů ze státního rozpočtu na vědu pro roky 2019 a 2020, který počítá s dalším nárůstem veřejných finančních prostředků. Kromě témat financování vědy a výzkumu RVVI projednala rozšíření své Zahraniční rady a také výzvu k podání návrhu na tři nové členy do předsednictva Technologické agentury České republiky.

„Rostoucí výdaje státního rozpočtu na vědu a výzkum mají především stabilizační efekt, protože musíme systém připravit na výrazné snížení finančního dopingu z evropských fondů po roce 2020. Tento výpadek nebude možné pokrýt pouze výdaji ze státního rozpočtu a je potřeba maximálně stimulovat podnikatelský sektor, aby více investoval do výzkumu a vývoje. Letošní rekordní rozpočet na vědu bychom proto chtěli v příštích třech letech ještě dále navyšovat až na téměř 38,4 miliardy korun v roce 2020. Zároveň připravujeme materiál pro dlouhodobé strategické financování systému výzkumu, vývoje a inovací až do roku 2024, který do září předložím vládě,“ řekl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda RVVI Pavel Bělobrádek.

Na březnovém zasedání RVVI byli také jmenováni čtyři noví členové její Zahraniční rady, která byla ustavena v prosinci loňského roku. Jsou jimi prof. Dr. Peter Nesvadba, působící v Chemistry Design Gruppe koncernu BASF v Basileji, doc. Dr. Vladislav Kolařík z Fraunhofer Institute for Chemical Technology (ICT) v Berghausenu, Dr. Ing. Reinhard Mauermann z Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology v Drážďanech a prof. Josef Jiřičný z Federálního technologického institutu (ETH) v Curychu.

Rada vlády rovněž projednala výzvu k podání návrhu na tři nové členy do předsednictva Technologické agentury České republiky (TA ČR). Z pětičlenného předsednictva TA ČR končí M. Bunčekovi, V. Kebovi a M. Janečkovi na podzim tohoto roku druhé funkční období a podle zákona č. 130/2002 Sb. musí být vládou jmenováni noví členové na návrh RVVI. Funkční období členů předsednictva TA ČR je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující.