Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Doporučení pražských hygieniků k provozu předškolních zařízení vzhledem k nastaveným preventivním opatřením infekce covid-19
29.05.2020

EU plánuje revizi legislativy pro dopravu zvířat
29.05.2020

Dopad pandemie COVID-19 na potravinový systém
29.05.2020

COVID-19 epidemic - Cancellation of BTSF Activities
29.05.2020

Ctpp >


Zpráva EFSA: Africký mor prasat se šíří pomalu
Datum: 03.04.2017
KM EFSA
Vydáno: 31.3.2017
Autor: KM EFSA

 

Úřad EFSA vydal vědeckou zprávu o epidemiologických analýzách afrického moru prasat.

 

Podle nejnovějších epidemiologických dat zpracovaných úřadem EFSA a zasaženými členskými státy bylo vyhodnoceno, že se africký mor prasat (AMP) v pobaltských zemích a v Polsku šíří pomalu.  

V současné době lze propuknutí AMP u divokých prasat v pobaltských zemích a v Polsku definovat jako epidemii malého rozsahu s pomalým prostorovým šířením. Průměrná rychlost šíření se odhaduje od 1 km/měsíc v Litvě a v Polsku až po 2 km/měsíc v Estonsku a Lotyšsku. Také mezi ulovenými divokými prasaty je počet nakažených zvířat velice nízký (maximálně 3%).

Publikovaná zpráva analyzuje případy AMP hlášené mezi roky 2014 a 2016.

Andrea Gervelmeyer, veterinární epidemiolog úřadu EFSA, uvedla: „Tato zpráva je výsledkem úspěšné spolupráce s členskými státy. Jsme připraveni i nadále pokračovat v důkladném šetření této nemoci, která má vážné sociálně-ekonomické důsledky pro postižené země.“

První případy afrického moru prasat byly hlášeny v Litvě a ve východním Polsku na počátku roku 2014. Ohniska nemoci byla následně zaznamenána v Lotyšsku a Estonsku. Od té doby nebyly zasaženy žádné další členské státy EU.

Úřad EFSA použil při aktualizaci epidemiologických analýz afrického moru prasat v EU nový model harmonizovaných dat, který byl přijat na workshopu v listopadu 2015. Tyto analýzy mohou být použity členskými státy a Evropskou komisí pro vylepšení kontrolních opatření.  

Zpráva EFSA upozorňuje na faktory, které mohou mít spojitost s přítomností viru u divokých prasat. Faktory zahrnují hustotu osídlení, velikost lidských populací a populací domácí prasat a hustotu populace divokých prasat.

Další kroky
Úřad EFSA ve spolupráci s členskými státy zveřejní na podzim letošního roku (2017) druhou zprávu, která poskytne aktualizované epidemiologické analýzy a vyhodnocení možností chovu divokých prasat.

 

Zdroj:  EFSA