Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Test grilovacích tyčinek 2020
09.07.2020

Test grilovacích kořenicích přípravků 2020
09.07.2020

Potravinářská inspekce zjistila doplněk stravy škodlivý pro lidské zdraví s mimořádným množstvím rozpouštědel a dalších nepovolených látek
09.07.2020

Ctpp >


Česká republika získala status země se zanedbatelným rizikem výskytu BSE
Datum: 01.06.2015
Bezpečnost potravin

Na základě příznivé nákazové situace v našich chovech skotu a tím pádem i dlouhodobého plnění kritérií OIE zaslala Česká republika v září loňského roku  na OIE žádost o změnu statutu „země s kontrolovaným rizikem“ na „zemi se zanedbatelným rizikem“.  OIE žádost následně posoudila kladně a od dnešního dne náleží České republice oficiálně tento status.

Mezi státy, kterým byl nově přiznán status zanedbatelného rizika BSE, patří Česká republika, Francie, Kypr, Irsko, Lichtenštejnsko a Švýcarsko. Naopak Rumunsko o uvedený status přišlo a zařadilo se opět mezi země s kontrolovaným rizikem.

SVS vnímá tento fakt mimo jiné jako ocenění soustavného a odpovědného přístupu ze strany orgánů státního veterinárního dozoru, chovatelů skotu i zpracovatelů masa a výrobců krmiv.  Status může českým vývozcům umožnit dostat se na trhy, kde je tento status požadován pro vývoz živého skotu, masa a masných výrobků.  Podobně se dnes oficiálně vyjádřili zástupci OIE, podle nichž v mezinárodním obchodu mnoho zemí trvá na omezení obchodní výměny se zeměmi, které nemají oficiálně uznaný status rizika BSE. Další výhodou nového statusu je možnost zvýšit věkovou hranici pro vyšetřování skotu poraženého v rámci domácí porážky.

BSE je nervové onemocnění skotu způsobené bílkovinami „priony“, které bylo prvně  zaznamenáno  v sedmdesátých letech ve Velké Británii. Zvířata se patrně nakazila požitím nedostatečně tepelně zpracované masokostní moučky, k jejíž výrobě byla použita těla ovcí uhynulých na klusavku, která patří do stejné skupiny onemocnění jako BSE.  Proto bylo zakázáno zkrmování masokostních mouček nejdříve skotu a posléze i ostatním hospodářským zvířatům.

Od roku 2001, kdy bylo povinné vyšetřování na BSE zahájeno, do konce března 2015 bylo vyšetřeno v ČR 1,879 milionu kusů skotu. Onemocnění BSE bylo potvrzeno pouze ve 30 případech. Poslední pozitivní případ BSE v ČR byl zaznamenán v květnu 2009 u pětiletého zvířete na Opavsku. Náklady na vyšetřování BSE u skotu jsou hrazeny státem a každoročně činí přibližně 18 milionů korun. Navzdory udělení nového statusu vyšetřování skotu v ČR bude i nadále pokračovat.

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS

- See more at: http://www.bezpecnostpotravin.cz/ceska-republika-ziskala-status-zeme-se-zanedbatelnym-rizikem-vyskytu-bse.aspx#sthash.Z6ib5ulf.dpuf