Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Test grilovacích tyčinek 2020
09.07.2020

Test grilovacích kořenicích přípravků 2020
09.07.2020

Potravinářská inspekce zjistila doplněk stravy škodlivý pro lidské zdraví s mimořádným množstvím rozpouštědel a dalších nepovolených látek
09.07.2020

Ctpp >


Kontroly restaurací v Praze
Datum: 07.05.2015
SVS ČR

Tisková zpráva – Od ledna letošního roku kontrolují inspektoři Státní veterinární správy provozovny stravovacích služeb. Například v Praze během měsíce dubna provedli inspektoři Městské veterinární správy v Praze celkem 51 kontrol, přičemž na úseku, který spadá do působnosti veterinárního dozoru, byly zjištěny závažné nedostatky v 17 stravovacích zařízeních.

Obecně lze říci, že v „zázemí“ stravovacích zařízení panuje nejen rozdílná úroveň osobní a provozní hygieny, ale existují i velké rozdíly v dodržování požadavků na skladování a sledovatelnost potravin apod. Nejlepší podmínky se zpravidla vyskytují v restauracích nejvyšší kategorie, zatímco ve stravovacích zařízeních nižších cenových skupin jsou podmínky často zcela nevyhovující. 

Z pohledu veterinárního dozoru se nejčastěji jedná o potraviny vykazující nežádoucí smyslové odchylky, potravin neznámého původu (neoznačené, bez průvodních dokladů), ale i nedodržování teplotního řetězce atd. Ve všech těchto případech následuje správní řízení ve věci uložení sankce.

V dubnu letošního roku bylo v Praze celkově pozastaveno a neškodně odstraněno 280 kg masa vykazujícího smyslové odchylky, příp. masa neznámého původu. Pokuty za toto období převyšují částku 100 000,- Kč.

Veterinární inspektoři následně postoupili orgánu ochrany veřejného zdraví a Státní zemědělské a potravinářské inspekci 14 podnětů, jejichž řešení spadá do působnosti výše uvedených dozorových orgánů.

 
Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS