Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Hniloba včelího plodu se ze severu Čech do dalších regionů ČR nerozšířila
02.07.2020

Hlášení v systému RASFF: 25. týden 2020
02.07.2020

Komise v Královéhradeckém kraji navrhla ocenit devět lokálních výrobků značkou Regionální potravina
02.07.2020

Ctpp >


Odborníci navrhli MZ ČR nový „Akční plán bezpečnosti potravin pro ČR“.
Datum: 05.05.2015
Bezpečnost potravin
K 30. 3. 2015 byl skupinou odborníků navržen nový „Akční plán bezpečnosti potravin pro ČR“, v rámci implementace Národní strategie Zdraví 2020

K 30. 3. 2015 byl skupinou odborníků navržen nový „Akční plán bezpečnosti potravin pro ČR“, v rámci implementace Národní strategie Zdraví 2020 (vládní usnesení č. 23/2014). V současné době plán prochází vnitřní oponenturou, podobně jako řada dalších Akčních plánů. Otevřenou otázkou zůstává, z čeho budou případné nové aktivity hrazeny, protože stávající rozpočty a kapacity vše pokrýt nemohou. Snad se nějak podaří vyřešit i tuto klíčovou otázku. 

Problematika bezpečnosti potravin prošla v posledních deseti letech viditelným vývojem, který byl ovlivněn jak vzrůstajícím zájmem spotřebitelů o bezpečnost a kvalitu potravin, tak i možností využívat výhod mezinárodní spolupráce zejména v rámci EU. Základní vizí nového akčního plánu bezpečnosti potravin je ochrana a podpora zdraví populace prostřednictvím dalšího zvyšování úrovně bezpečnosti potravin v České republice, budování společensky otevřeného, transparentního a vědecky podloženého systému zvyšování důvěry spotřebitelů v domácí produkci potravin, pestrosti nabídky bezpečných tuzemských i dovozových potravin, ale i podpora exportu kvalitních tuzemských potravin do dalších zemí světa. Posláním akčního plánu je zabezpečit vyváženou funkci a další rozvoj systému bezpečnosti potravin ve třech souvisejících částech, které jsou současně klíčovými prioritami plánu: v oblasti hodnocení zdravotních rizik, managementu zdravotních rizik a komunikaci zdravotních rizik. Aktivity jsou zaměřeny na identifikované prioritní problémy stávající i budované infrastruktury. Tento akční plán nenahrazuje koncepci státního dozoru ani víceletý vnitrostátní plán kontrol, definovaný legislativou. Akční plán rozpracovává strategický cíl 2 národní strategie Zdraví 2020: „Posílit roli veřejné správy v oblasti zdraví a přizvat k řízení o rozhodování všechny složky společnosti, sociální skupiny i jednotlivce“. Svou povahou náleží do horizontální téma 5: “Čelit závažných zdravotním problémům v oblasti neinfekčních i infekčních nemocí a průběžně monitorovat zdravotní stav obyvatel“. V současné době se tímto návrhem zabývá MZ ČR.


Zdroj:  SZÚ