Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vědci objevili gen dlouhověkosti u rostlin
04.06.2020

Kurzy vaření pro alergiky od Společnosti pro výživu
04.06.2020

Invazní sršeň asijská se blíží k českým hranicím
04.06.2020

Vědci objevili gen dlouhověkosti u rostlin
04.06.2020

Ctpp >


Zdravotní riziko zearalenonu, atropinu a skopolaminu v bylinném čaji Babička Růženka Sedmero bylin s echinaceou
Datum: 02.03.2017
SZÚ
Vydáno: 27.2.2017
Autor: SZÚ, CZVP

 

Informace CZVP SZÚ k výrobku "bylinný čaj Babička Růženka Sedmero bylin s echinaceou“.

 

Na základě telefonických dotazů veřejnosti, po zveřejnění identifikace výrobku a obsahu kontaminantů ze strany SZPI, zveřejňuje SZÚ výtah informací týkajících se rychlého hodnocení zdravotního rizika. CZVP SZÚ tento výrobek neoznačil za "zdraví škodlivý" pro spotřebitele, ale v souladu s platnými odbornými poznatky a legislativou označil výrobek za "nevhodný pro lidskou spotřebu" (hygienicky závadný). Nikdy neoznačil výrobek za "potravinu vyvolávající halucinace". Tyto nepravdivé závěry si udělala média a spotřebitelé pouze  na základě tiskových prohlášení SZPI.  

Atropin a skopolamin (tropanové alkaloidy)

Skupinová akutní expoziční dávka ARfD = 0,016 μg sumy TA/kg t.hm. a den. Odhad expoziční dávky v rozsahu 0,022 μg sumy TA/kg t.hm. a den je nižší než EFSA uvažovala pro nejnižší jednotlivou terapeutickou dávku (1,6 μg sumy TA/kg t.hm. a den). Lze usuzovat, že ani u citlivých jedinců by kontaminovaný bylinný čaj nevyvolal zdravotní reakce, včetně např. bradykardie, která byla prokázána až při dávce 0,480 μg sumy TA/kg t.hm. a den.

Zearalenon (mykotoxin)

Chronická expoziční dávka TDI = 0,25 μg ZEN/kg t.hm. a den. Odhad expoziční dávky v rozsahu 0,084 μg ZEN/kg t.hm. a den je nižší než TDI. Lze usuzovat, že dávka nevyvolá zdravotní reakce.

Závěry rychlého hodnocení zdravotních rizik pro tropanové alkaloidy a zearalenon

Na základě výše uvedených skutečností, při vědomí nejistot spojených s omezenými informacemi o spotřebě potraviny a analytických výsledků, nelze „bylinný čaj Babička Růženka Sedmero bylin s echinaceou“ považovat za bezpečný, podle čl. 14, odstavec 2. b), nařízení EP a R (ES) č. 178/2002, pro vysoký obsah tropanových alkaloidů překračující hodnotu skupinové ARfD. Obsah zearalenonu, podle současných hledisek, nepředstavuje zdravotní riziko.

prof. J.Ruprich
vedoucí centra

Brno, 27.2.2017

Zdroj: SZÚ