Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

O značku Regionální potravina přišel Kefír výrobce Jana Svatošová
25.10.2019

Setkání k projektu GoNano
22.10.2019

Tolerance rostlin vůči železu
18.10.2019

SVS podá trestní oznámení pro podezření na týrání zvířat na jatkách
18.10.2019

Ctpp >


Ročenka ekologického zemědělství v ČR - 2015
Datum: 13.01.2017
MZe (eagri.cz)
Vydáno: 10.1.2017
Autor: MZe

 

Ministerstvo zemědělství vydalo Ročenku ekologického zemědělství v České republice za rok 2015.

 

Publikace "Ročenka 2015- Ekologické zemědělství v  České republice" byla zpracována za účelem zmapování aktuálního stavu ekologického zemědělství a produkce biopotravin v České republice. Ke konci roku 2015 hospodařilo ekologickým způsobem již více než 4 100 zemědělců, za posledních 10 let stoupl počet ekofarem téměř pětinásobně. Výrazně narůstá také počet výrobců biopotravin, jichž bylo ke konci roku 2015 zaregistrováno na Ministerstvu zemědělství již 542, přičemž téměř 38 % z nich zpracovává a vyrábí tyto produkty na svých biofarmách.

Nejvíce biopotravin nakupují čeští spotřebitelé tradičně v maloobchodních řetězcích, v menších specializovaných prodejnách a v drogistických řetězcích. V posledních letech se však zvyšuje přímý prodej biopotravin z farem, kdy obrat tohoto prodeje vzrostl od roku 2005 téměř desetinásobně.

Příloha:
Ročenka 2015 "Ekologické zemědělství v České republice" (PDF, 6 MB)

Zdroj: Ministerstvo zemědělství