Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Nové potravinářské předpisy EU – říjen 2019
05.12.2019

O značku Regionální potravina přišel Horecký jablečný zákusek
05.12.2019

Nařízení ÚKZÚZ - bakterie Ralstonia solanacearum v závlahové vodě, vydáno 27. 11. 2019
05.12.2019

Hlášení v systému RASFF: 47. týden 2019
05.12.2019

Ctpp >


Nastavení implementace strategie komunitně vedeného místního rozvoje v rámci Programu rozvoje venkova, 14. 12. 2016
Datum: 12.12.2016
http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/akce/regionalni-site-csv/region-stredni-morava/nastaveni-implementace-strategie-1.html

Nastavení implementace strategie komunitně vedeného místního rozvoje v rámci Programu rozvoje venkova

Datum: 14.12.2016  8:30 – 15:30
Místo konání: Společenské centrum Lidečko, malý sál, Lidečko č.p. 540, PSČ 756 15
Kontakt: Aleš Lahoda, tel.: 604 628 026, e-mail: lahoda@mashornolidecska.cz
Tématické zaměření akce: CLLD (PRV), MAS
Cílová skupina: Místní akční skupiny
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na workshop Nastavení implementace strategie komunitně vedeného místního rozvoje v rámci Programu rozvoje venkova.

Přílohy