Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Hniloba včelího plodu se ze severu Čech do dalších regionů ČR nerozšířila
02.07.2020

Hlášení v systému RASFF: 25. týden 2020
02.07.2020

Komise v Královéhradeckém kraji navrhla ocenit devět lokálních výrobků značkou Regionální potravina
02.07.2020

Ctpp >


„Zabijačka“, nebo „zabíjačka“?
Datum: 27.01.2015
SVS ČR

Domácí porážku prasat je možné provádět odjakživa a není potřeba žádat veterinární správu o povolení, ani předem oznamovat její provedení. Domácí porážka se jmenuje domácí, protože probíhá doma, „na dvoře“, a produkty z ní pocházející jsou určeny pro požití ve vlastní domácnosti - ať už se konzumace účastní rodina, přátelé, nebo sousedé. Veterinární správa provádí vyšetření masa pouze v případě, kdy tak stanoví na základě aktuální nákazové situace.

Od 1. ledna 2012 je v hospodářství chovatele rovněž povolena domácí porážka skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu. Chovatel však musí písemně požádat místně příslušnou krajskou veterinární správu o povolení domácí porážky uvedených druhů zvířat. Ostatní jatečná zvířata, jako je skot starší 24 měsíců, koně, osli a jejich kříženci, v domácnosti porážet nelze.

Stejně tak je v rozporu se zákonem pořádání veřejných porážek, a to již cca 50 let. S ohledem na zvíře, které má být poraženo šetrně a v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání, by nemělo jít o žádné „divadlo“.  Do oběhu (ať už zadarmo, nebo za peníze) lze uvádět výrobky pouze ze schválených zařízení, která jsou pod veterinárním dozorem. Vepřové hody pro veřejnost je tedy možné uspořádat, ale pouze následujícím způsobem: prase se nechá porazit ve schváleném zařízení (jatkách), kde je veterinárně prohlédnuto a rozbouráno.  Zabíjačkové pochoutky je poté možno podávat lidem v rámci „veřejného stravování“, pro které platí další, zejm. hygienická pravidla.

Smyslem celého kontrolního procesu je snížit v co největší možné míře riziko přenosu nákazy související s neodborným či nehygienickým zacházením a ochránit tak veřejnost před onemocněními, jako např. salmonelóza apod.


Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS