Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Hniloba včelího plodu se ze severu Čech do dalších regionů ČR nerozšířila
02.07.2020

Hlášení v systému RASFF: 25. týden 2020
02.07.2020

Komise v Královéhradeckém kraji navrhla ocenit devět lokálních výrobků značkou Regionální potravina
02.07.2020

Ctpp >


Nákazová situace v České republice je dobrá
Datum: 28.05.2015
AK ČR

Mezi hlavní cíle činnosti v oblasti zdraví zvířat v roce 2014 lze zahrnout udržení dobré nákazové situace a ochranu území před zavlečením nákaz, které by mohly znamenat riziko pro člověka (takzvaných zoonóz), nebo pro zdraví zvířat.  K dosažení tohoto cíle se Státní veterinární správa zaměřila především na monitoring nákaz v chovech zvířat, kontroly přesunů zvířat a provádění preventivních opatření v chovech zvířat.


„Údaje obsažené ve zprávě svědčí nejen o dobré nákazové situaci v ČR, ale současně i o úsilí, které SVS věnuje udržení a kontrole nákazové situace spolu s chovateli a soukromými veterinárními lékaři,“ říká ústřední ředitel Státní veterinární správy Milan Malena.


Příznivou nákazovou situaci potvrzují mimo jiné mezinárodní statusy země prosté jednotlivých nákaz, které uděluje státům Evropská komise či Mezinárodní organizace pro zdraví zvířat (OIE). V roce 2014 plnila ČR kritéria pro status země prosté vztekliny, tuberkulózy, brucelózy a leukózy skotu, brucelózy ovcí, moru koní, Aujeszkyho choroby prasat, slintavky a kulhavky.


Již od roku 2006 probíhá v tuzemských chovech skotu Národní program ozdravování od infekční bovinní rinotracheitidy skotu (IBR). Loni se rovněž úspěšně dařilo zvyšovat počet ozdravených chovů. Koncem roku 2014 tak bylo prostých nákazy takřka 90 % hospodářství.


Příznivých výsledků lze dosahovat díky dobré spolupráci s chovateli i zpracovateli. Ale přispívají k nim i soukromí veterinární lékaři, bez nichž by se jen velmi těžko dařilo realizovat ozdravné programy, zdolávat nákazy a uskutečňovat všechna preventivní opatření.


Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS