Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Test grilovacích tyčinek 2020
09.07.2020

Test grilovacích kořenicích přípravků 2020
09.07.2020

Potravinářská inspekce zjistila doplněk stravy škodlivý pro lidské zdraví s mimořádným množstvím rozpouštědel a dalších nepovolených látek
09.07.2020

Ctpp >


Spoluúčast vědců na tvorbě legislativy v oblasti biotechnologií? Vyjádřete svůj názor!
Datum: 26.05.2015
Biotrin

I čeští vědečtí pracovníci se mohou do průzkumu zapojit, a vyjádřit tak svůj názor k tomuto tématu. Zde je odkaz na dotazník, který je součástí výše zmiňovaného výzkumu, a jehož vyplnění nezabere více než 10 minut:

http://freeonlinesurveys.com/s.asp?sid=crtnb6le4uo39y2615017

Potřeba takového výzkumu vyplývá z nesouladu mezi vědeckými poznatky a aktuálně nastavenými regulatorními pravidly, která jsou považována za neadekvátní a kritizována pro svoji těžkopádnost a opožděnou realizace přínosů moderních biotechnologií.

Existence a činnost organizací jako např. Public Research and Regulation Initiative(PRRI) či Sence about science jsou důkazem obecného zájmu vědců o legislativní oblast. Autoři zmíněného projektu blíže zkoumají, jaké konkrétní faktory by mohly vést vědce k tomu, aby se aktivně účastnili tvorby těchto pravidel.

Průzkum je nazván „The role of scientists in policy making regarding regulations of agricultural biotechnology” a je součástí širšího projektu „Empowering scientists for social responsibility in the policy context”. Ten vyzývá vědecké pracovníky k větší zodpovědnosti a zapojení se do procesu tvorby legislativy v oblasti biotechnologií.

Pozn.: PRRI sdružuje vědce z celého světa aktivní ve veřejně prospěšném biotechnologickém výzkumu, poskytuje informační a diskuzní platformu k mezinárodním regulacím a politice týkající se moderních biotechnologií. Cílem PRRI je zvýšit povědomí o potřebě veřejného výzkumu v dané oblasti, dosažených pokrocích a vnesení více vědou podložených argumentů do mezinárodních diskuzí.