Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Doporučení pražských hygieniků k provozu předškolních zařízení vzhledem k nastaveným preventivním opatřením infekce covid-19
29.05.2020

EU plánuje revizi legislativy pro dopravu zvířat
29.05.2020

Dopad pandemie COVID-19 na potravinový systém
29.05.2020

COVID-19 epidemic - Cancellation of BTSF Activities
29.05.2020

Ctpp >


Varování pro majitele průmyslových práv
Datum: 12.09.2016
TAČR

Zveřejněno 9. 9. 2016

Úřad průmyslového vlastnictví opětovně upozorňuje přihlašovatele a vlastníky průmyslových práv a jejich zástupce, že mohou být písemně nebo elektronicky osloveni některými soukromými společnostmi s klamnou nabídkou zveřejnění za různé poplatky, registraci či evidenci průmyslových práv v jejich rejstřících nebo databázích vedených na Internetu. Takovéto služby nesouvisí s úředními rejstříky ani databázemi vedenými Úřadem průmyslového vlastnictví či s právní ochranou poskytovanou podle příslušných právních předpisů.

Více informací naleznete na webových stránkách ÚPV

Další užitěčné odkazy s informacemi k podvodům týkajících se veřejných dat:

www.spolecna-obrana.estranky.cz/clanky/cerna-listina-nepoctivych-katalogovych-firem
www.novinky.cz/finance/359566-katalogove-podvody-se-siri-ceskem
ekonomika.idnes.cz/podvodne-faktury-na-registraci-ochrannych-znamek