Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Nařízení ÚKZÚZ - Ralstonia solanacearum v závlahové vodě - ze dne 14. 9. 2018
21.09.2018

Platforma pro reformulace má za sebou další úspěšný rok
21.09.2018

Aktualizace databáze hostitelských rostlin bakterie Xylella
21.09.2018

Zpráva o činosti systému RASFF v ČR za rok 2017
21.09.2018

Ctpp >


UPŘESŇUJÍCÍ VÝKLADY K PRAVIDLŮM PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE OPATŘENÍ VYHLAŠOVANÝCH V RÁMCI 5. VÝZVY OP RYBÁŘSTVÍ 2014 – 2020
Datum: 31.08.2016
SZIF