Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Další informace k řešení tzv. dvojí kvality potravin
07.01.2019

Nové potravinářské předpisy EU – listopad 2018
07.01.2019

Vyhodnocení kontrol jakosti pitné vody na lodních dopravních prostředcích v roce 2018
07.01.2019

Workshop všímavého jedení (mindful eating)
07.01.2019

Ctpp >


UPŘESŇUJÍCÍ VÝKLADY K PRAVIDLŮM PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE OPATŘENÍ VYHLAŠOVANÝCH V RÁMCI 5. VÝZVY OP RYBÁŘSTVÍ 2014 – 2020
Datum: 31.08.2016
SZIF