Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Školení BTSF v roce 2019
07.12.2018

Omezování plastů ve stravovacích službách z pohledu hygienika-odpovědi na časté dotazy veřejnosti
07.12.2018

E-learningové kurzy BTSF pro rok 2018 - vánoční období
07.12.2018

Prodejci vánočních kaprů mají nejvyšší čas nahlásit své stánky SVS
07.12.2018

Ctpp >


Výstupní informace ze semináře k proexportním aktivitám MZe
Datum: 31.08.2016
MZe ČR

Dne 25. srpna 2016 se při příležitosti výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích uskutečnil pod záštitou Ministerstva zemědělství seminář na téma „Proexport a zemědělští diplomaté“. Seminář oficiálně zahájila paní náměstkyně Jaroslava Beneš Špalková společně se zástupcem Potravinářské komory panem Miroslavem Kobernou.

Seminář byl orientován na zemědělské a potravinářské podniky, přičemž smyslem bylo poskytnout komplexní informaci o možnostech využití řady nástrojů na podporu exportu české produkce do zahraničí. Své aktivity prezentovaly kromě Ministerstva zemědělství, instituce exportního financování s podporu státu EGAP nebo ČEB a aktivity Klientského centra pro export pak představitel agentury CzechTrade. V druhé části semináře vystoupili zemědělští diplomaté působící v Rusku, Číně, Saúdské Arábii a Srbsku, kteří posluchače seznámili s jednotlivými trhy, jejich potenciálem a možnými obtížemi při obchodu s těmito zeměmi. V rámci diskuze vyzval Stálý představitel ČR v Římě všechny účastníky i k participaci na projektech FAO (Organizace OSN pro výživu a zemědělství). Semináře se zúčastnilo přes 30 zástupců různých společností, kteří reprezentovali rozmanité výrobní sektory (sladovnický, pivovarnický, mlékárenský, masný, pekárenský a další).