Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Odvádět odvody i za dobu, kdy zaměstnanec bude doma, nedává smysl. Česká mutace kurzarbeitu by také primárně neměla podporovat přechod zaměstnance k jinému zaměstnavateli
18.09.2020

Hospodářská komora vládě: Kurzarbeit podnikatelé vítají, sporné body by ale měla vláda přehodnotit
18.09.2020

Africký mor prasat je již ve třech ze čtyř zemí sousedících s ČR
18.09.2020

Ocenění Regionální potravina si převzalo sedm producentů z Pardubického kraje
18.09.2020

Ctpp >


Celostátní odborná konference „Pohyb a výživa“
Datum: 21.07.2016
Institut klinické a experimentální medicíny – IKEM

Celostátní odborná konference „Pohyb a výživa“

Stejně jako loni, i letos bude Fórum zdravé výživy se Sekcí výživy a nutriční péče a Laboratoří pro výzkum aterosklerózy IKEM pořádat v Praze Celostátní odbornou konferenci (19. října 2016) a den předem i studentský workshop. Hlavním tématem letošní konference je POHYB A VÝŽIVA. Nechali jsme se inspirovat všemi sportovními svátky, které se v letošním roce konají – MS v hokeji, ME ve fotbale, letní OH a řadou dalších. Mimoto je Praha pro letošní rok Evropským městem sportu. A Češi se stále málo hýbou. Takže pohyb, a samozřejmě výživa k němu, byla jasná volba.

Věříme, že letošní konference bude mít takový úspěch jako ty předešle.  Ty si můžete připomenout v několika příspěvcích v sekci Akce, kongresy, přednášky). Základní informace o konferenci i studentském workshopu včetně on-line přihlášky najdete už teď na našem webu . Podrobnější informace budou průběžně doplňovány.

Těšíme se na Vaši účast  ;-)

Celostátní odborná konference Pohyb a Výživa

Datum a místo konání:
19. října 2016; 9-16 hodin (dle programu); IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21  Praha, Kongresový sál

Určena pro:
nelékařské zdravotnické profese podle zákona 96/2004, vyučujícím a studentům odpovídajících oborů a zájemcům o problematiku

Účastnické poplatky:
studenti: 300,- Kč při platbě na účet / 400,- Kč při platbě na místě
ostatní: 600,- Kč při platbě na účet / 700,- Kč při platbě na místě
!!!pozn: při platbě na účet (č. ú: 659167001/5500) prosím uveďte celé Vaše jméno ve zprávě pro příjemce!!!

Termín pro zaslání přihlášky a platby na účet:
do 9. 10. 2016

Přihláška na Celostátní odbornou konferenci (19. října 2016)

 

Studentský workshop

Datum a místo konání:
18. října 2016, 9-13 hodin; IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21  Praha, učebna 3. patro

Určena pro:
studenty VŠ a VOŠ se zaměřením na výživu a oborů příbuzných

Témata workshopu:
Souvislost fyziologie-patofyziologie-dieta-pohyb
Jak správně pracovat s populárními informacemi o výživě
Prezentační dovednosti

Lektoři workshopu:
Mgr. Tamara Starnovská
Mgr. Jitka Tomešová, DiS.
Bc. Ondřej Macura

Účastnický poplatek:
250,- Kč; platba při prezenci přímo na místě

Termín pro zaslání přihlášky:
do 9. 10. 2016

Přihláška na Studentský workshop (18. října 2016)