Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Hniloba včelího plodu se ze severu Čech do dalších regionů ČR nerozšířila
02.07.2020

Hlášení v systému RASFF: 25. týden 2020
02.07.2020

Komise v Královéhradeckém kraji navrhla ocenit devět lokálních výrobků značkou Regionální potravina
02.07.2020

Ctpp >


Výživové faktory a faktory životního stylu ve vztahu ke kolorektálnímu karcinomu
Datum: 15.07.2016
Společnost pro výživu
Společnost pro výživu publikovala původní práci o studii vztahu stravovacích zvyklostí ke kolorektálnímu karcinomu.


Foto: Shutterstock

Výživové faktory a faktory životního stylu ve vztahu ke kolorektálnímu karcinomu


Abstrakt
Ve studii případů a kontrol byly zmapovány pomocí dotazníkového šetření rozdíly ve stravovacích zvyklostech a dalších faktorech životního stylu u osob s nádorovým onemocněním tlustého střeva a konečníku a osob bez onkologické diagnózy. S respondenty byl formou řízeného rozhovoru vyplněn dotazník obsahující celkem 83 otázek. Do analýzy bylo zahrnuto 250 subjektů (127 kontrol a 123 pacientů).

Výsledky šetření ukázaly, že celková konzumace zeleniny bez čeledi brukvovité, konzumace luštěnin, ořechů a olejnatých semen, konzumace hovězího masa, potravin z kategorie čerstvých, tvrdých a uzených sýrů, konzumace vína a pohybová aktivita statisticky snižují riziko vzniku kolorektálního karcinomu. Naopak konzumace bílých rohlíků, houskových knedlíků a tavených sýrů riziko vzniku kolorektálního karcinomu zvyšuje. U ostatních faktorů nebyl jejich vliv statisticky významný. V řadě ukazatelů se výsledky shodovaly s celosvětovými závěry. U těch faktorů, které se jevily v doposud publikovaných studiích odlišně, by bylo žádoucí provést další šetření k určení jejich přesnějšího vlivu.

Autoři článku:
Mgr. Svatava Bischofová 1), Mgr. Veronika Březková 1), 2), MUDr. Milana Šachlová, Ph.D., CSc. 2), doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. 2), 3), Martin Horáček
1) Ústav ochrany a podpory zdraví, Lékařská fakulta MU, Brno
2) Masarykův onkologický ústav, Brno
3) Centrum molekulární medicíny, Lékařská fakulta MU, Brno