Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Hniloba včelího plodu se ze severu Čech do dalších regionů ČR nerozšířila
02.07.2020

Hlášení v systému RASFF: 25. týden 2020
02.07.2020

Komise v Královéhradeckém kraji navrhla ocenit devět lokálních výrobků značkou Regionální potravina
02.07.2020

Ctpp >


Informace Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Datum: 13.07.2016
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Informace o činnosti Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu při Státním zdravotním ústavu.


Foto: Shutterstock

V Evropě má nedostatečný přísun jódu dosud polovina obyvatel. V ČR je přívod jódu v současné době dostatečný a jódový deficit je u nás pokládán dle kritérií WHO za zvládnutý. Řešení jodového deficitu je ale dynamický proces, zkušenosti naše i ostatních zemí ukazují, že sledování úrovně zásobení jodem je nutno věnovat trvalou systematickou pozornost. 

Primární a rozhodující příčinou jódového deficitu je nízká hladina jódu v prostředí, resp. v potravě. ČR patří vzhledem ke své geologické poloze k zemím s jeho nedostatkem. Situace se již od padesátých let minulého století řeší jódovou profylaxí založenou na suplementaci jedlé soli. Na počátku 90. let ovšem výsledky šetření endokrinologů a pediatrů prokázaly, že se v ČR začíná opět vyskytovat jódový deficit (výskyt strumy u dospívajících), protože obohacování jedlé soli a problematika jodového deficitu nebyla řešena komplexně a systematicky. To byl jeden z hlavních důvodů, proč byla v roce 1995 založena Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu (MKJD) při Státním zdravotním ústavu v Praze, ve které jsou zastoupeni odborníci z resortu zdravotnictví, zemědělství, potravinářského i farmaceutického průmyslu. Práce komise, která spolupracuje s  ICCIDD (International Council for the Control of Iodine Deficiency Disorders) Mezinárodní organizací pro prevenci chorob z nedostatku jódu - institucí WHO, je úspěšná. 

Více o činnosti MKJD a řešení jodového deficitu v ČR naleznete níže.
http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/meziresortni-komise-pro-reseni-jodoveho-deficitu-mkjd


Zdroj:  Ministerstvo zdravotnictví ČR