Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Rostliny mají na kvalitu medu zásadní vliv, upozorňuje včelař
21.08.2019

Pozvánka na akci „Den zdraví“ pro rodiny s dětmi na výstavě Země živitelka 2019
21.08.2019

Stravovací zařízení pod dohledem pražských hygieniků v roce 2019
21.08.2019

Ministr Adam Vojtěch pro iDNES: Jsem pro omezení reklamy na alkohol
21.08.2019

Ctpp >


HK ČR upozornila ministra průmyslu a obchodu na důležitost tématu českých technických norem
Datum: 04.07.2016
HK ČR
Kvůli neuspokojivému stavu v oblasti českých technických norem informovala HK ČR ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka v dopise o aktivitách, kterým je zapotřebí v této problematice věnovat pozornost. Na nedávném zasedání Představenstva HK ČR přijala Komora v této oblasti dva záměry:
HK ČR bude prosazovat vůči Ministerstvu průmyslu a obchodu, resp. Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví požadavek na zpracování „Koncepce technické normalizace“ na období minimálně 5 let (2017(8) – 2021(2)), včetně problematiky právního postavení národního normalizačního orgánu a financování tvorby a vydávání českých technických norem, kterou by měla schválit Vláda ČR.
Druhým záměrem HK ČR je požadovat po ministerstvu průmyslu a obchodu změnu vyhlášky MPO č. 348/2014 Sb., kterou se mění vyhláška MPO č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování (tzv. „cenová vyhláška“), do cenové úrovně z roku 2008, tudíž opětovné zlevnění přístupu k technickým normám, a doplnění vyhlášky o další produkty ve smyslu zavedení zvláštních sazeb za poskytování norem nebo zpřístupnění balíčků norem za snížené ceny, což je významné zejména pro mikro, malé a střední podniky, živnostníky (OSVČ), Centra technické normalizace, Technické normalizační komise atp.