Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Test grilovacích tyčinek 2020
09.07.2020

Test grilovacích kořenicích přípravků 2020
09.07.2020

Potravinářská inspekce zjistila doplněk stravy škodlivý pro lidské zdraví s mimořádným množstvím rozpouštědel a dalších nepovolených látek
09.07.2020

Ctpp >


Výsledek kontrol v restauracích
Datum: 19.02.2015
SVS ČR

Inspektoři během kontroly zjistili, že potravinářské prostory nejsou udržovány v čistotě a požadovaném stavu. V přípravně potravin a kuchyni se nacházely silně znečištěné stěny a stropy s oprýskanou omítkou, nánosy špíny a pavučinami. Na méně přístupných místech podlah a vybavení (police) ležely nánosy špíny a byly objeveny stopy škůdců. 

 

V prostoru kuchyně nebyly zavedeny odpovídající postupy pro regulaci škůdců - v průběhu kontroly zjištěna přítomnost hmyzu: rus domácí (Blattella germanica). Jednalo se nejen o uhynulé, ale i živé jedince. Zářivky v kuchyni nebyly opatřeny ochrannými kryty. Při jejich poškození či prasknutí hrozilo nebezpečí kontaminace potravin úlomky skla.

 

 

Podle veterinárního zákona nařídil veterinární inspektor dne 17. února 2015 provozovateli pozastavit zpracování veškerých živočišných produktů. Toto opatření nabylo účinnosti ihned po oznámení kontrolované osobě.

V případě, že provozovatel nedodrží požadavky na bezpečnost potravin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na potraviny, mu lze udělit pokutu až do výše 50 000 000,- Kč. Výše uvedená zjištění byla předána ostatním kontrolním orgánům k došetření.

 
Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS