Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Hniloba včelího plodu se ze severu Čech do dalších regionů ČR nerozšířila
02.07.2020

Hlášení v systému RASFF: 25. týden 2020
02.07.2020

Komise v Královéhradeckém kraji navrhla ocenit devět lokálních výrobků značkou Regionální potravina
02.07.2020

Ctpp >


Je káva a horké nápoje karcinogen? Dozvíme se od IARC v květnu 2016
Datum: 30.05.2016
Doc. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.

V roce 2015 zveřejnil IARC zprávu o karcinogenitě červeného masa a masných výrobků. V květnu roku 2016 má být zveřejněna zpráva o kávě a "horkých nápojích". Určitě to vyvolá podobný zájem médií, jako minulý rok u červeného masa.Samozřejmě hlavně v situaci, kdy hodnocení nebezpečnosti bude zdravotně nějak alarmující.

 

Podobně jako minulý rok, ani nyní nebude k dispozici monografie s detaily, ale pouze prohlášení IARC, podpořené odkazem na publikaci v Lancet Oncology , která by měla údajně vyjít do dvou týdnů od zasedání panelu expertů.

Ostatně, monografie k červenému masu není dostupná dodnes (proces publikace trvá často více než 1 rok). Takže se asi zase máme na co těšit!   


Z dobře informovaných krůhů prosákly některé informace o připravovaném hodnocení. IARC se soustřeďuje na hodnocení karcingenity pití kávy. Nikoli na rozdíly mezi kávami (např. instatntní verzus klasická). Má být hodnocen také čaj Mate (Ilex paraguariensis). Hodnocení zahrne také pití velmi horkých nápojů, tedy včetně horkých čajů, což může být spojeno se zvýšeným výskytem nádorů jícnu.

 

Zajímavé je, že v panelu 25 hodnotitelů není nikdo z EFSA, ani jako pozorovatel. Je potřeba připomenout, že EFSA primárně hodnotí zdravotní riziko, nikoli nebezpečnost (karcinogenitu). V napětí je celá průmyslová lobby, která se zabývá kávou. Je otázkou jaký bude výsledek práce panelu expertů a jaký dopad bude mít na veřejnost.

 

Některé prameny uvádějí, že hodnocení IARC u červeného masa a masných výrobků spotřebu zatím nijak pozorovatelně neovlivnilo. Vždy je ale potřeba sledovat vývoj v delším časovém horizontu.