Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Odvádět odvody i za dobu, kdy zaměstnanec bude doma, nedává smysl. Česká mutace kurzarbeitu by také primárně neměla podporovat přechod zaměstnance k jinému zaměstnavateli
18.09.2020

Hospodářská komora vládě: Kurzarbeit podnikatelé vítají, sporné body by ale měla vláda přehodnotit
18.09.2020

Africký mor prasat je již ve třech ze čtyř zemí sousedících s ČR
18.09.2020

Ocenění Regionální potravina si převzalo sedm producentů z Pardubického kraje
18.09.2020

Ctpp >


Od června platí přísnější evropská kritéria pro monitoring salmonel na jatkách
Datum: 12.06.2014

Od června platí přísnější evropská kritéria pro monitoring salmonel na jatkách

Jde o zpřísnění limitu pro výskyt salmonel u jatečně upravených těl prasat, jako kritéria hygieny výrobního procesu na porážkách prasat. Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 totiž stanoví mikrobiologická kritéria pro některé mikroorganismy a pravidla, která musejí provozovatelé potravinářských podniků dodržovat.

Od letošního 1. června se limit pro salmonely u jatečně upravených těl prasat zpřísňuje, a to tak, že z 50 odebraných vzorků může být salmonela přítomna maximálně ve třech (do 31. 5. 2014 v pěti vzorcích).

Nařízení č. 2073/2005 rovněž vyžaduje, aby provozovatelé potravinářských podniků analyzovali trendy ve všech výsledcích vyšetření. K tomuto účelu vytvořila Státní veterinární správa pro provozovatele porážek tabulky, ve kterých lze evidovat výsledky vyšetření k ověření kritérií hygieny výrobního procesu. Tyto tabulky jsou ke stažení zde:

http://eagri.cz/public/web/svs/portal/formulare-ke-stazeni/vyhodnoceni-vysledku-vysetreni-jut/trendy-mikrobiologickych-vysledku.html

Na základě zpřísněného limitu pro salmonely u jatečně upravených těl prasat, je na webových stránkách Státní veterinární správy k dispozici i nový soubor „Trendy mikrobiologických výsledků prasat_ s platností od 1. 6. 2014.xlsx“ pro ukládání mikrobiologických výsledků vyšetření, a to od 1. 6. 2014.

Pro možnost evidence výsledků vyšetření na salmonely u jatečně upravených těl prasat před 1. 6. 2014 bude soubor „Trendy mikrobiologických výsledků_ prasata_s platností do 31. 5. 2014.xlsx“ dále ponechán ke stažení na stránkách www.svscr.cz (sekce Formuláře ke stažení).

Vzhledem k riziku možného výskytu salmonelózy u lidí rozhodla Komise o zpřísnění kritérií pro posuzování hygieny při porážce prasat, aby bylo toto riziko zásadně sníženo. Je to dobrá zpráva pro zákazníky, nicméně je na místě opět zopakovat, že při přípravě pokrmů je třeba dbát zásad biologické bezpečnosti, tj. skladovat maso a nakládat s ním tak, aby se zabránilo druhotné kontaminaci salmonelami, které jsou stále přítomné v prostředí.

Josef Duben, tiskový mluvčí SVS