Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Hniloba včelího plodu se ze severu Čech do dalších regionů ČR nerozšířila
02.07.2020

Hlášení v systému RASFF: 25. týden 2020
02.07.2020

Komise v Královéhradeckém kraji navrhla ocenit devět lokálních výrobků značkou Regionální potravina
02.07.2020

Ctpp >


Činnost PS Obiloviny v lidské výživě - duben - květen 2016
Datum: 24.05.2016
Ing. Marcela Sluková, Ph. D.

Shrnuti cinnosti PS.docx

Glykemický index (GI) je číselný index, který řadí sacharidy na základě rychlosti jejich glykemické odezvy. Při hodnocení GI používáme stupnici od 0 do 100, vyjadřuje rychlost vzestupu hladiny glykémie po požití potraviny obsahující cukry. Čistá glukóza slouží jako referenční bod a má hodnotu na glykemickém indexu (GI) 100. Některé potraviny např. pivo může převyšovat i hodnotu glukózy, má GI 110.

Hodnoty glykemického indexu jsou stanoveny experimentálně tak, že se testovaným osobám podá ráno strava a následným odebíráním vzorků krve v daných časových intervalech, se dospěje k hodnotě GI. Jenkins počátkem 80. let minulého století popsal odlišné postprandiální glykémie po podání různých druh potravy se stejným množstvím sacharidů. Následně publikoval metodu hodnotící kvalitu sacharidů dle jejich účinku na PPG (postprandiální glykémii). Tuto metodu pojmenoval jako tzv. glykemický index. Glykemický index je tedy definován  jako poměr plochy pod křivkou glykémie po požití potravy s obsahem 50g sacharidů ku ploše pod křivkou glykémie po požití 50g čisté glukózy a je vyjadřován v procentech (Wolever et. al. 1991).

Glykemický index – praktické dopady

Konzumace potravy s nízkým GI má celou řadu pozitivních efektů. Meta-analýza studií s využitím GI prokázala, že konzumace potravy s nízkým glykemickým indexem signifikantně snižuje nárůst postprandiální glykémie a zlepšuje kompenzaci diabetu. Podle této analýzy dieta s nízkým glykemickým indexem snižuje relativní glykovaný hemoglobin (HbA1c) o 7-8% z jeho původní hodnoty. Další data z významné mezinárodní  studie UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) prokázala, že absolutní snížení HbA1c o 1% k redukci úmrtí ve spojitosti s DM o 21%, výskyt infarktu myokardu o 14%, mikrovaskulárních komplikací o 37% (Stratton et. al. 2000). Stravování diabetiků s přihlédnutím k hodnotě GI konzumované potraviny může tedy ovlivnit budoucnost pacienta zlepšením kompenzace diabetu a snížením rizika vzniku pozdních komplikací. Podobně příznivý efekt stravy s nízkým GI je popsán i u vztahu k lačné koncentraci triacylglycerid (TG), kde byla nalezena pozitivní korelace (Liu et. al., 2000).

Užívání diety s nízkým GI je také podle některých studií spojeno se snížení hladiny C reaktivního proteinu (CRP) a tedy chronického zánětu, který podle nových dat akceleruje aterosklerózu.  Mimo metabolické efekty má dieta s nízkým glykemickým indexem význam i v prevenci některých nádorových onemocnění. Jedná se především o novotvary trávicí trubice, plic, prostaty (Augustin et. al. 2002).

(Zdroj: MUDr. Jakub Víšek: Význam hodnocení glykemického indexu potravin při léčbě syndromu inzulínové rezistence, referát dizertační práce, Vědní obor: Vnitřní nemoci, Plzeň, 2008).

 

Cílem práce bylo prokázat nižší postprandiální glykémii po požití potraviny s vyšším obsahem vlákniny v porovnání se standardním pečivem.

 

Postup vyšetřování postprandiální glykémie: posuzován byl bezlepkový chléb s přídavkem vlákniny proti obvyklému bezlepkovému chlebu a pšeničnému chlebu.

 

Zdraví dobrovolníci, kteří jsou ráno nalačno, požijí od času 0 během 5 min sledovanou potravinu.

Vzorky krve na stanovení hladiny krevního cukru (dále glykémie) se odebírají v následujících intervalech.

-15min,0,15,30,4560,90 a 120minut.

Glykémie byly vyšetřovány pomocí kalibrovaného glukometru, který udává hodnotu glykémie v kapilární krvi.

Výsledky viz grafy.

 

 

Zhodnocení přídavku vlákniny na glykémii

Testy hladiny glykémie byly provedeny u 8 osob. Měření bylo pouze pilotní. Jednotlivé testované osoby měly poměrně rozdílné výsledky na přídavek vlákniny do bezlepkového chleba. Očekávaný pokles hladiny glykémie po konzumaci chleba s přídavkem vlákniny se neprojevil u všech osob, jak lze pozorovat v grafech 1 – 8. Hladina glykémie po přídavku vlákniny u některých osob byla naopak vyšší než při konzumaci chleba bez přídavku vlákniny. U testovaného chleba s přídavkem vlákniny byl změřen obsah lepku (gliadinu) v akreditované laboratoři. Měření potvrdilo, že v testovaném chlebu byl obsah lepku nižší než 5 mg/kg.

Maximální hodnoty glykémie zdravého člověka po konzumaci potraviny s vysokým glykemickým indexem (např. glukózy) jsou okolo 10 mmol/l. Hodnoty glykémie po konzumaci bezlepkových chlebů s přídavkem nebo bez přídavku vlákniny byly nejvýš okolo 7 mmol/g a hladina glykémie rostla pozvolna. Testované bezlepkové chleby tedy patří k potravinám s nižším glykemickým indexem. Průběh hladiny glykémie po konzumaci bezlepkových chlebů také odpovídá potravinám vhodným pro zdravé stravování. Nicméně potraviny vhodné pro diabetiky by měly mít maximální hodnoty menší než 5,5 mmol/l, takže testovaný bezlepkový chléb s přídavkem i bez přídavku vlákniny nelze doporučit pro stravování diabetikům.