Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Hniloba včelího plodu se ze severu Čech do dalších regionů ČR nerozšířila
02.07.2020

Hlášení v systému RASFF: 25. týden 2020
02.07.2020

Komise v Královéhradeckém kraji navrhla ocenit devět lokálních výrobků značkou Regionální potravina
02.07.2020

Ctpp >

Redakční rada CZ Test


Státní zemědělská a potravinářská inspekce zahajuje 1. ledna 2015 kontroly provozovatelů společného stravování.
Datum: 30.12.2014
SZPI
Výkon dozoru nad výrobou a uváděním pokrmů na trh bude rozdělen zejména mezi Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí a orgány ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice).
S ohledem na minimalizaci byrokratické zátěže provozovatelů a dosažení maximální efektivnosti kontrol bude působnost Státní zemědělské a potravinářské inspekce a orgánů ochrany veřejného zdraví rozdělena tak, aby bylo vyloučeno nežádoucí zdvojení kontrol zejména mezi SZPI a orgány ochrany veřejného zdraví.
Státní veterinární správa bude při poskytování stravovacích služeb vykonávat dozor nad uváděním na trhnezpracovaných těl nebo částí těl živočichů, mléka, mleziva nebo včelích produktů.
Kontrola SZPI bude primárně zaměřena na společné stravování otevřeného typu zahrnující široké spektrum zařízení:
  • restaurace
  • cukrárny a čajovny
  • rychlé občerstvení
  • stravovací služby poskytované v rámci maloobchodu a čerpacích stanic
  • vinárny a vinotéky
  • pivnice, výčepy
  • bary, herny, diskotéky atd.
Rozsah kontrol, které bude provádět SZPI se nebude nijak odlišovat od kontrol doposud prováděných orgány ochrany veřejného zdraví. Důraz bude kladen zejména na kontrolu hygieny provozu, způsobilost personálu, vysledovatelnost surovin a falšování potravin.
Oznamovací povinnost
V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách tabákových výrobcích je provozovatel potravinářského podniku povinen oznámit zahájení, změny nebo ukončení výkonu předmětu činnosti  nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti nastaly, příslušnému orgánu dozoru.
Tyto údaje se při poskytování  všech typů stravovacích služeb i nadále oznamují orgánům ochrany veřejného zdraví – tj. místně příslušný krajským hygienickým stanicím, které je neprodleně předávají ostatním orgánům dozoru SZPI a SVS.
Uvádění povinných údajů
Novela zákona o potravinách nově také upravuje uvádění povinných údajů u pokrmů. Provozovatelé zařízení společného stravování jsou povinni viditelně zpřístupnit snadno čitelnou informaci o:
  • názvu pokrmu
  • výskytu alergenů.
Informaci o konkrétním alergenu je nutné sdělit na vyžádání spotřebitele nebo jinou formou viditelně a snadno čitelně zpřístupnit.  
Bližší informace o poskytování informací o alergenech u pokrmů naleznete v článku „Nová povinnost provozovatelů zařízení společného stravování poskytovat informace o alergenních složkách.“
 

 

TYPNÁZEV SOUBORUVELIKOST SOUBORUSTÁHNOUT
0119-CZT-K4-str-19-22.pdf 697 kBstahni
0219-CZT-K2-str-18-22.pdf 951 kBstahni
0319-CZT-K3-str-17-21.pdf 932 kBstahni
0419-CZT-K2-str-16-19.pdf 860 kBstahni
0519-CZT-K2-str-15-19.pdf 1 MBstahni
TYPNÁZEV SOUBORUVELIKOST SOUBORUSTÁHNOUT
článek_šunky leden.pdf 712 kBstahni
článek_Eidamy únor, březen.pdf 673 kBstahni
Rostlinné nápoje, mléko - duben (2).pdf 909 kBstahni
Test rostlinné nápoje škola - duben.pdf 439 kBstahni
Test chléb - květen.pdf 1010 kBstahni
Test růžová vína - červenec.pdf 1 MBstahni
Test špekáčky - srpen.pdf 1 MBstahni
článek_bezlepek_final - říjen.docx 25 kBstahni
Bezlepkový chléb - říjen.pdf 433 kBstahni
Test rostlinné nápoje září.pdf 439 kBstahni
Test sýry listopad.pdf 2 MBstahni