Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Hniloba včelího plodu se ze severu Čech do dalších regionů ČR nerozšířila
02.07.2020

Hlášení v systému RASFF: 25. týden 2020
02.07.2020

Komise v Královéhradeckém kraji navrhla ocenit devět lokálních výrobků značkou Regionální potravina
02.07.2020

Ctpp >


MŽP na vědeckém veletrhu v Brně zahájilo informační kampaň k programu LIFE
Datum: 14.03.2016
Ministerstvo životního prostředí ČR

„Vystavovatelům i návštěvníkům veletrhu představujeme nové možnosti financování výsledků vědy a výzkumu či inovativních řešení s významným dopadem na životní prostředí. Právě program LIFE je jednou z mála příležitostí, díky níž mohou univerzity, podnikatelské subjekty či další inovátoři pilotně vyzkoušet své technologie či přístupy, například v oblasti účinného využívaní zdrojů, vody, odpadů, třeba v oblasti zdraví, ovzduší či zmírňování dopadů na změny klimatu,“ prozrazuje Tomáš Kažmierski, ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP.

Ministerstvo má na veletrhu samostatný informační stánek, kde poskytuje odborné poradenství potenciálním žadatelům o financování z programu LIFE. Zároveň připravilo pro odbornou i laickou veřejnost prezentaci konkrétních projektů, které byly v minulosti díky programu LIFE úspěšně realizovány, například projekt MEDETOX.

„Program LIFE nám pomohl při měření toxicity emisí z naftových motorů v reálném městském prostoru a s praktickým uplatněním na dopravní situaci v Praze. Výsledky ukazují, že je to přeci jen něco jiného než testování v laboratorních podmínkách. Některé technologie se osvědčily, například filtry částic pro autobusy, které mohou i „čistit vzduch“, zatímco automobilové motory na tom mohou být hůře, jak ukázala i kauza DieselGate, mimochodem zčásti odhalená již před několika lety za přispění i našeho projektu,“ říká Michal Vojtíšek z ČVUT a z Technické univerzity v Liberci a zástupce týmu projektu MEDETOX, který na veletrhu ukázal přiklad dobré praxe při využití zdrojů LIFE.

Informační kampaň MŽP k LIFE bude pokračovat do poloviny května 2016, kdy bude Evropskou komisí vyhlášena výzva pro předkládání projektových záměrů. Ministerstvo připravuje samostatné webové stránky, informační materiály čisérii seminářů pro přímou komunikaci s možnými žadateli tak, aby je motivovalo k předkládání projektů a Česká republika byla tak ještě více iniciativní a efektivní při využívání zdrojů, které Evropská komise vyhrazuje pro projekty v oblasti životního prostředí.

Poznámky:

[1] Program LIFE je nástroj pro financování aktivit souvisejících s životním prostředím a klimatem, pro jejichž realizaci je vyhrazeno celkem 3,46 miliardy eur v období 2014 až 2020. Více informací je k dispozici na stránkách MŽP.

 

Kontakt pro média:
Jana Taušová
zástupkyně tiskové mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 379
E-mail: tiskove@mzp.cz