Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Test grilovacích tyčinek 2020
09.07.2020

Test grilovacích kořenicích přípravků 2020
09.07.2020

Potravinářská inspekce zjistila doplněk stravy škodlivý pro lidské zdraví s mimořádným množstvím rozpouštědel a dalších nepovolených látek
09.07.2020

Ctpp >


Opatření proti suchu: Retenční nádrže a změna druhové skladby v lesích
Datum: 14.03.2016
Agrární komora ČR

8.3.2016 - Bude-li letošní léto stejné jako loňské, tedy horké s minimem srážek, připravují jihomoravští lesníci ze státního podniku Lesy ČR opatření, která by měla vrátit vodu do krajiny a udržet ji v lesích. Staví a opravují malé vodní nádrže a mění druhovou skladbu lesů.

Zadržet vodu v krajině, zamezit suchu, zvýšit biodiverzitu nebo využít zásobu vody při hašení lesního požáru, nejen k tomu slouží retenční a malé vodní nádrže. Od roku 2010 investovaly Lesy ČR v územní působnosti Krajského ředitelství Brno do oprav a výstavby nových retenčních nádrží osm a půl milionu korun. Loňským příkladem může být stavba dvou nádrží u Kladerub nad Oslavou v Kraji Vysočina. Do výstavby tak zvané Štenkravy a Kolomaznice loni podnik Lesy ČR investoval 1,6 milionů korun. „Nádrže v krajině zadržují vodu a zlepšují mikroklima okolních lesních pozemků a porostů. Díky nim se rozvíjí vodní flóra a fauna. Voda slouží i zvěři,“ uvedl Dalibor Šafařík, ředitel krajského ředitelství státního podniku Lesy ČR v Brně.

Letos se na jihu Moravy počítá s výstavbou dvou retenčních nádrží a revitalizací jedné malé vodní nádrže. Plánována je například obnova retenční nádrže u Břežan na Znojemsku. Celkově by stavby měly státní podnik přijít na téměř dva miliony korun. Se zahájením prací se počítá v květnu, s dokončením do konce roku 2016.

Ve spolupráci s brněnskou pobočkou Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů letos připravují státní lesníci na vybrané lesní správě pilotní projekt, v němž mají vytipovat lokality vhodné pro okamžitou i budoucí výstavbu nových retenčních a malých vodních nádrží. Součástí projektu je také finanční plán a zjištění potřebné dokumentace. „Projekt vyzkoušíme, a pokud se osvědčí, rozšíříme ho i v dalších lesních správách,“ dodal Dalibor Šafařík.

Opatřením proti suchu je také postupná změna druhové skladby dřevin v lesích. Znamená to, že při obnově lesních porostů budou aplikovány obnovní postupy a zvolena dřevinná skladba pro vznik smíšených porostů, zajišťující v jejich dospělosti vyrovnanou nebo lepší vodní bilanci.

V Hradci Králové 8. března 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.

Poznámky pro editory:

    Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
    Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.

 

zdroj: Lesy České republiky, s.p.