Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Test grilovacích tyčinek 2020
09.07.2020

Test grilovacích kořenicích přípravků 2020
09.07.2020

Potravinářská inspekce zjistila doplněk stravy škodlivý pro lidské zdraví s mimořádným množstvím rozpouštědel a dalších nepovolených látek
09.07.2020

Ctpp >


MODERNÍ BIOTECHNOLOGIE V POTRAVINÁŘSTVÍ
Datum: 14.03.2016
ČESKÁ POTRAVINÁŘSKÁ SPOLEČNOST O. S., PRAHA Odborná skupina pro nové směry v potravinářském průmyslu ČPS a ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ ve spolupráci se společností BIOTRIN, Z.S., PRAHA

ČESKÁ POTRAVINÁŘSKÁ SPOLEČNOST o. s., PRAHA

          Odborná skupina pro nové směry v potravinářském průmyslu ČPS

a

ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ

 

ve spolupráci se společností

BIOTRIN, Z.S., Praha

Vás zvou

na odbornou akci pořádanou v rámci potravinářských úterků, která se koná

dne 29. března 2016 od 14:30 hod.

v Klubu techniků na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 318 ve 3. p.

na téma:

MODERNÍ BIOTECHNOLOGIE

V POTRAVINÁŘSTVÍ

Přednášející

Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.

Biotrin, z.s.

Ing. Zuzana Stratilová

MZe ČR

Těšíme se na Vaši účast!

 

Ing. Ctibor Perlín, CSc., v. r.                                 Ing. Michaela Šolcová, v. r.

předseda ČPS o. s.                                                       ředitelka ÚZEI

prof. Ing. Dušan Čurda, CSc., v. r.                                   Ing. Ilona Mrhálková, v. r.

      vědecký tajemník ČPS o. s.                                   organizační tajemník
pro potravinářské úterky, ČPS o. s.

Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.

předsedkyně Biotrin, z.s.

Ing. Helena Štěpánková

tajemnice Biotrin, z.s.

 

 

Poznámka: Dobrovolné vstupné na částečnou úhradu režijních nákladů.

Změna programu vyhrazena.

Kontaktní adresa: Ing. Ilona Mrhálková, tel. 222 000 407, e-mail: mrhalkova.ilona@uzei.cz, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 120 56 Praha 2, Mánesova 75, Ing. Inka Laudová, tajemník ČPS, tel.: 605 229 644


 

Abstrakt

 

Úvodní slovo k tématu přednese prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc., předsedkyně Biotrin, z.s. Hlavní přednášku bude prezentovat Ing. Zuzana Stratilová z MZe s následujícím zaměřením:

·         GM potraviny – výzkum ve světě a v EU

·         Bezpečnost GMO

·         Povolené GMO  na trh EU – dovoz/pěstování

·         Legislativa GMO v EU

·         Označování GM potravin a krmiv

·         Postoj evropské veřejnosti ke GMO

 

·         Nové techniky šlechtění (New Breeding Techniques – NBT)