Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Nové potravinářské předpisy EU – říjen 2019
05.12.2019

O značku Regionální potravina přišel Horecký jablečný zákusek
05.12.2019

Nařízení ÚKZÚZ - bakterie Ralstonia solanacearum v závlahové vodě, vydáno 27. 11. 2019
05.12.2019

Hlášení v systému RASFF: 47. týden 2019
05.12.2019

Ctpp >


Mezinárodní soutěž Opravář zemědělských strojů a Malíř
Datum: 10.03.2016
Agrární komora ČR

Agrární komora Uherské Hradiště připravuje v rámci spolupráce se Středním odborným učilištěm Uherský Brod, které je organizátorem mezinárodní soutěže v oboru opravář zemědělských strojů a malíř, prezentaci zemědělství pod titulem "Zemědělství žije".

Na akci, která se koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka a  za mezinárodní účasti  zemědělských středních škol z  Miestelbachu - Rakousko, z Nového Mesta n/Váhom, Pruského a Nových zámků – Slovensko a z Polska, proběhnou odborné soutěže žáků škol, které vyučují daný obor.

Doprovodné programy prezentující naše zemědělství. Bude zde vystavena moderní zemědělská technika, připraveny soutěže pro děti z mateřských a základních škol se zemědělskou tématikou, například malování a pro starší žáky soutěž sprejerů. Dále jízda zručnosti s malou zemědělskou technikou, apod. Pozvány jsou  děti mateřských a základních škol, studenti odborných učilišť a škol  ze širokého okolí a všechna veřejnost.

Ve spolupráci s členskou organizací zemědělského svazu, Zemaspol a.s. Uherský Brod, bude na nádvoří ke shlédnutí mimo jiné i výstava zvířat a drobného zvířectva a v prostorách školy bude umístěna ukázka zemědělských produktů a komodit.

 

Plakát ke stažení