Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Doporučení pražských hygieniků k provozu předškolních zařízení vzhledem k nastaveným preventivním opatřením infekce covid-19
29.05.2020

EU plánuje revizi legislativy pro dopravu zvířat
29.05.2020

Dopad pandemie COVID-19 na potravinový systém
29.05.2020

COVID-19 epidemic - Cancellation of BTSF Activities
29.05.2020

Ctpp >


SZPI uzavřela prodejnu JIP pro nepřijatelnou hygienickou situaci
Datum: 04.12.2014
Bezpečnost potravin
Myší trus se vyskytoval na podlaze prodejny i v regálech mezi balenými potravinami, z nichž některé měly obal poškozený okusem. Další stopy přítomnosti hlodavců a uhynulého jedince inspekce zjistila ve skladových prostorách. Při zevrubné prohlídce prodejny vyplynulo, že otvorem ve stěně a nedostatečně utěsněnými dveřmi mohou škůdci bez problémů vnikat do vnitřních prostor.
Na základě zjištěných skutečností SZPI na místě uložila zákaz užívání prostor pro závažné hygienické nedostatky a prostřednictvím uloženého opatření nařídila prodejci, aby vyřadil potraviny poškozené škůdci, provedl důkladnou deratizaci a sanitaci a zabezpečil provozovnu před pronikáním škůdců. Až do splnění těchto opatření zůstane prodejna uzavřena. SZPI zahájí se společností JIP východočeská, a.s. správní řízení o uložení pokuty.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 
- See more at: http://www.bezpecnostpotravin.cz/szpi-uzavrela-prodejnu-jip-pro-neprijatelnou-hygienickou-situaci.aspx#sthash.GZ6PMmay.dpuf