Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

O značku Regionální potravina přišel Kefír výrobce Jana Svatošová
25.10.2019

Setkání k projektu GoNano
22.10.2019

Tolerance rostlin vůči železu
18.10.2019

SVS podá trestní oznámení pro podezření na týrání zvířat na jatkách
18.10.2019

Ctpp >


SZPI uzavřela prodejnu JIP pro nepřijatelnou hygienickou situaci
Datum: 04.12.2014
Bezpečnost potravin
Myší trus se vyskytoval na podlaze prodejny i v regálech mezi balenými potravinami, z nichž některé měly obal poškozený okusem. Další stopy přítomnosti hlodavců a uhynulého jedince inspekce zjistila ve skladových prostorách. Při zevrubné prohlídce prodejny vyplynulo, že otvorem ve stěně a nedostatečně utěsněnými dveřmi mohou škůdci bez problémů vnikat do vnitřních prostor.
Na základě zjištěných skutečností SZPI na místě uložila zákaz užívání prostor pro závažné hygienické nedostatky a prostřednictvím uloženého opatření nařídila prodejci, aby vyřadil potraviny poškozené škůdci, provedl důkladnou deratizaci a sanitaci a zabezpečil provozovnu před pronikáním škůdců. Až do splnění těchto opatření zůstane prodejna uzavřena. SZPI zahájí se společností JIP východočeská, a.s. správní řízení o uložení pokuty.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 
- See more at: http://www.bezpecnostpotravin.cz/szpi-uzavrela-prodejnu-jip-pro-neprijatelnou-hygienickou-situaci.aspx#sthash.GZ6PMmay.dpuf