Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Ingrovy dny 2021 - Konference o jakosti potravin a potravinových surovin
19.01.2021

Omluva panu Romanu Vaňkovi
21.12.2020

Program THÉTA: Oznámení termínu vyhlášení a předběžných parametrů 4. VS
05.11.2020

EnerDigit Call 2020: Informační webinář
05.11.2020

Ctpp >


Kontrola ovoce a zeleniny z dovozu zjistila pesticidy i těžké kovy
Datum: 03.12.2014
SZPI
V rámci těchto kontrol SZPI odebrala 649 vzorků pro laboratorní analýzy, které sledovaly přítomnost pesticidů, chlorečnanů, těžkých kovů, streptomycinu, polyaromatických uhlovodíků a odrůdovou pravost a jednotnost brambor. Dosud inspekce zjistila 9 nevyhovujících šarží:
  • Mrkev z Polska, zjištěno překročení limitu pro olovo a kadmium,
  • 3 šarže rajčat z Polska, překročení limitu na obsah pesticidů,
  • Okurky salátové z Polska, překročení limitu na obsah pesticidů,
  • 2 šarže brambor z Rakouska, nedodržení odrůdové jednotnosti,
  • 2 šarže brambor z Německa, nedodržení odrůdové jednotnosti.
V případě 2 šarží původem z Polska – 1x rajčata a 1x okurky salátové – analýza prokázala přítomnost v EU nepovoleného pesticidu pro ošetření plodové zeleniny - dinotefuranu a zelenina tak byla ošetřena nelegálním způsobem.
Kontrolou přímo na místě inspekce zjistila porušení právních předpisů u 12 šarží, z toho třikrát z důvodu nevyhovující jakosti a v devíti případech pro nedostatečné označení.
Významné úsilí inspekce věnuje zejména subjektům, kteří si svoji informační povinnost vůbec neplní a realizují tak nelegální dovozy, nebo provozují nelegální sklady, a to zejména v příhraničních oblastech. V rámci těchto kontrol inspekce zjistila existenci nelegálních skladů, ve kterých zakázala desítky tun ovoce a zeleniny, více viz tisková zpráva SZPI z 24. 11. 2014.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633