Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

SZPI uzavřela po skončení nouzového stavu 14 prodejen potravin
31.07.2020

Jihomoravský kraj zná nominované na ocenění Regionální potravina
31.07.2020

Při společné kontrole s celníky a policisty v areálu SAPA odhalili veterinární inspektoři několik porušení zákona
31.07.2020

ÚKZÚZ zahájil zkoušení přípravků na ochranu rostlin pro ekologické zemědělství a integrovanou produkci
31.07.2020

Ctpp >


ZPŮSOB OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ PESTICIDŮ, KTERÝ FUNGUJE
Datum: 27.01.2016
TA ČR
Legislativní opatření a pokrok ve výzkumu sice snižují rizika pesticidů pro bezpečnost potravin, ale současně význam pesticidů roste s potřebou stále vyšší produkce zemědělských plodin. Negativní vliv nadměrné spotřeby pesticidů na biodiverzitu a přírodní zdroje jako je půda a voda se nesnižuje. S překvapivě jednoduchým a funkčním řešením jak omezit používání pesticidů nad rámec platné legislativy přišel výzkumný tým vedený prof. Františkem Kocourkem z Výzkumného ústavu rostlinné výroby. 

Pesticidy jsou přípravky a prostředky určené k omezování a hubení rostlinných a živočišných škůdců, ale jejich užívání přináší řadu problémů - od ohrožování zdraví pracovníků přes kontaminaci pitné vody až po podíl na poklesu biologické rozmanitosti, například úhynu včel. Před nedávnem Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) nově zařadila na seznam karcinogenů pět dalších pesticidů,…. 

Je tedy třeba omezit jejich používání, najít únosnou míru, optimalizovat, což je snahou mnoha institucí, předmětem mnoha směrnic a vyhlášek. V roce 2011 vstoupila v platnost pravidla Evropské unie na regulaci používání pesticidů, v roce 2013 byl vyhlášen Národní akční plán ke snížení používání pesticidů a další opatření, která jsou potřebná, v některých oblastech funkční, ale v praktických důsledcích pro intenzivní zemědělství ne vždy dostatečně účinná. 

Projekt prof. Kocourka přichází s radikálně novým a zcela logickým řešením: při zbytečném nebo nadměrném užívání pesticidů dochází k ekonomickým ztrátám, tedy zemědělec snižuje svůj výnos a připravuje se o peníze. Bylo tedy třeba najít způsob, jak stanovit, jestli použití pesticidů má skutečný efekt, nebo jestli je to vyhazování peněz oknem. Vytvořit pro zemědělce praktický nástroj pro úsporu nákladů, udržení plánované produktivity a přitom přispět k ochraně životního prostředí. Zefektivnit postupy a odborné rozhodování týkající se optimalizace nebo minimalizace až eliminace použití pesticidů. Za podpory Technologické agentury byl týmem profesora Kocourka v letech 2012 – 2013 vytvořen počítačový program „Expertní systém pro zpřesněné rozhodování o používání pesticidů“, který umožňuje mimo jiné stanovit ekonomický práh škodlivosti, bilanci nákladů a zisků a předpovídat ztráty na výnosech pro 77 hospodářsky významných chorob a škůdců polních plodin. Pro každou polní plodinu je nabízen přehled škodlivých organismů doplněný o aktualizovaný seznam přípravků na ochranu rostlin (z registru přípravků), včetně jejich dávky na hektar. 

Systém je praktický a finančně nenákladný a uživateli přinese mnoho výhod. Získá totiž například vypočtené hodnoty ekonomického prahu škodlivosti (tj. stupeň výskytu škodlivého organismu, od kterého se vyplatí provést ošetření), bilanci nákladů i zisků včetně předpovědi ztrát na výnosech. K dispozici jsou také tabulky se seznamem přípravků povolených k ochraně vybraného škodlivého organismu, včetně porovnání přípravků mezi sebou na základě zadaných hodnot. Pro každý přípravek je uvedena cena na 1 ha, dávka na 1 ha, vypočtená hodnota bilance nákladů a zisků. 

Základem pro rozhodování o použití pesticidů je bilance nákladů na pesticidy a zachráněných zisků na produktech, včetně ekonomického zhodnocení dopadů účinných látek pesticidů na životní prostředí.

Na vývoji expertního systému se podíleli odborníci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, Výzkumného ústavu zemědělské techniky a firmy AG info, která je zaměřena na software pro zemědělství. 

Kontakt pro média:
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 
prof. RNDr. ing. František Kocourek, CSc., 

SW lze zakoupit u AG Info 
Denisova 504, 506 01 Jičín
491 615 450
www.aginfo.cz

Cena: 4 800 Kč
 
http://www.aginfo.cz/joomla/index.php/programy/rostlinna-vyroba/eps