Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Reakce spotřebitelů v USA na označování produktů jako GMO
21.01.2020

NBT studie, nové GMO, Chorvatské předsednictví
21.01.2020

Veřejná konzultace EFSA: Doporučení pro celogonomové sekvenování mikroorganismů
21.01.2020

Káva a hodnocení její kvality
20.01.2020

Ctpp >


JAK PODPOŘIT ŽENY VE VÝZKUMNÉ A ŘÍDÍCÍ ČINNOSTI
Datum: 27.01.2016
TA ČR

Zdálo by se, že v 21. století už nemohou existovat bariéry pro uplatnění všech schopných lidí bez rozdílu. Opak je pravdou, a tak nezbývá než různě nastavenými podmínkami vyrovnávat příležitosti. Jedním ze způsobů, jak k tomu přispět, je slaďování pracovního a rodinného života ve výzkumných organizacích a podnicích a podpora principů odpovědného výzkumu a inovací.

Tento v pořadí již třetí seminář se zaměří na prezentace dobrých praxí v podpoře diverzity a genderové dimenze v podnicích a ve výzkumných organizacích a představí možnosti podpory z českých operačních programů a z výzev Horizon 2020. Účast přislíbili zástupkyně společnosti Google, Vysoké školy chemicko-technologické, Ženy s.r.o., dále pak z Úřadu vlády, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí nebo Národního kontaktního centra gender a věda.

Registrace na seminář je otevřena do 19.2.2016 zde.