Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Káva a hodnocení její kvality
20.01.2020

Bruselské okénko
13.01.2020

Reakce spotřebitelů v USA na označování produktů jako GMO
10.01.2020

Poznamenejte si do diáře: 9. letní akademie BfR pro hodnocení a komunikaci rizik
08.01.2020

Ctpp >


Tisková zpráva SZPI - Potraviny Klasa v roce 2015 téměř bez závad
Datum: 26.01.2016
SZPI

V rámci kontrol rozprostřených do celého loňského roku inspektoři zjistili porušení pravidel známky KLASA ve dvou případech: (1.) 100% mošt z hrušek, který obsahoval oxid siřičitý, jehož přítomnost v potravině označené 100% mošt není povolena a výrobce tak porušil evropské nařízení o potravinářských přídatných látkách a (2.) dortík s jahodovou náplní, který nebyl označen logem národní značky Klasa a nebyla tak splněna povinnost označit oceněný výrobek logem nejpozději do půl roku od udělení značky.

Kontroly jsou aktuálně nastavené tak, aby nově oceněnou potravinu SZPI zkontrolovala v řádu několika měsíců od udělení známky. Zároveň každý oceněný výrobek inspekce zkontroluje alespoň jednou za dva roky.

Výsledky kontrol jasně ukazují vysoký standard bezpečnosti, jakosti a hygieny u potravin nesoucích národní značku kvality KLASA. Výsledky minulých kontrol naleznete na webu Potraviny na pranýři.


Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633