Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Odvádět odvody i za dobu, kdy zaměstnanec bude doma, nedává smysl. Česká mutace kurzarbeitu by také primárně neměla podporovat přechod zaměstnance k jinému zaměstnavateli
18.09.2020

Hospodářská komora vládě: Kurzarbeit podnikatelé vítají, sporné body by ale měla vláda přehodnotit
18.09.2020

Africký mor prasat je již ve třech ze čtyř zemí sousedících s ČR
18.09.2020

Ocenění Regionální potravina si převzalo sedm producentů z Pardubického kraje
18.09.2020

Ctpp >


Veletrh Věda Výzkum Inovace, který se uskuteční 9. - 11. 3. 2016 v Brně.
Datum: 25.01.2016
Ing. Martin Janča, Ph.D.

Veletrhu Věda Výzkum Inovace udělilo záštitu:

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • Úřad průmyslového vlastnictví
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu

         Cílem Veletrhu Věda Výzkum Inovace je vytvoření nové interdisciplinární platformy propojující vědeckou  

a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím. Poskytnout příležitost školám, firmám, výzkumníkům a vědeckým 

týmům alespoň jednou za rok fyzicky představit výstupy své práce odborné i široké veřejnosti. Na veletrhu se budou  

prezentovat především vysoké školy, inovační firmy, vědecko-technické parky a centra, vědecké týmy, samostatní 

výzkumníci, instituce a další organizace a společnosti, bez jejichž pomoci by výzkum, vývoj, inovace a jejich zavedení 

do praxe nebylo možné. Aplikátoři výsledků VaV zde představí úspěšné zavedení inovací v praxi a budou mít možnost 

získat náměty a partnery pro své další projekty. Návštěvníci budou mít možnost se seznámit s jejich činností  

a s ukončenými, právě probíhajícími, nebo plánovanými projekty.

 

Vyjádřete svůj zájem o účast na veletrhu. Nezávaznou přihlášku naleznete zde – rezervace

Podílejte se aktivně na realizaci doprovodného programu. Harmonogram ke stažení – zde

Buďte hrdí na výsledky své práce. Závaznou přihlášku naleznete zde – přihláška

Rastr rozvržení výstavních ploch ke stažení – zde

 

Více informací naleznete na www.vvvi.cz nebo na telefonním čísle +420 575 570 652 nebo +420 605 035 647.

 

Těšíme se na Vaši účast.

 

S úctou

Ing. Martin Janča, Ph.D.

manažer veletrhu

+420 603 810 923

www.vvvi.cz

paticka_nova.png