Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Odvádět odvody i za dobu, kdy zaměstnanec bude doma, nedává smysl. Česká mutace kurzarbeitu by také primárně neměla podporovat přechod zaměstnance k jinému zaměstnavateli
18.09.2020

Hospodářská komora vládě: Kurzarbeit podnikatelé vítají, sporné body by ale měla vláda přehodnotit
18.09.2020

Africký mor prasat je již ve třech ze čtyř zemí sousedících s ČR
18.09.2020

Ocenění Regionální potravina si převzalo sedm producentů z Pardubického kraje
18.09.2020

Ctpp >


Zdravý jídelníček je účinným lékem
Datum: 22.01.2016
Svět potravin

Dieta. Slovo znějící každému z nás možná jinak. Pro někoho prohlášení „jsem na dietě“ představuje snahu o redukci tělesné váhy. Jiné vyděsí představa omezení dosavadních stravovacích zvyklostí, ztráty radosti a uspokojení z jídla, strach z nechutného jídla.

Ne každý ví, že v nemocnicích, domovech pro seniory, lázních, léčebnách a tam, kde se vychází z dietního systému, je každá strava, tedy i „běžná“, racionální, označována jako dieta.

Z historie léčebné výživy

Dietologie je obor, jehož historie sahá až do starověkého Řecka. Hippokrates již tehdy považoval dietu za zvláštní způsob výživy, kdy delší dobu nebo trvale konzumujeme potraviny volené podle určitého klíče – diagnózy či zdravotní komplikace. První československý dietní systém byl vytvořen v letech 1952/54. Stal se normou, podle které se připravovala léčebná výživa ve všech českých a slovenských nemocnicích, sociálních a zdravotnických zařízeních. V roce 1991 došlo k novelizaci dietního systému odborníky z ministerstva zdravotnictví a byl vydán jako metodický pokyn ministerstva. Od tohoto roku již není dietní systém závaznou normou, ale pouze doporučením. Konkrétní podobu a rozpracování diet si řeší každé zdravotnické zařízení prostřednictvím svého dietologa, nutričního terapeuta a nutričního týmu. Každé zařízení je tedy zodpovědné za výživu svých pacientů.

Léčebná výživa je lékařem indikována při celé řadě chorob. Průběh onemocnění a léčbu může příznivě ovlivnit jak samotný výběr potravin pro danou dietu, tak využitá technologická úprava, změna poměru základních živin, časového rozložení nebo změna množství stravy.

Dieta indikovaná dlouhodobě by měla být

·        upravená vhodným technologickým postupem

·        chutná a tedy dlouhodobě tolerovaná

·        plnohodnotná z nutričního hlediska

·        odpovídající požadavkům a principům konkrétní diety

·        respektující (v rámci možností dané diety) aktuální výživová doporučení