Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Perspektivy transgenních prasat
17.09.2019

Hospodářská komora navrhuje zrušit odborářům daňové výjimky a osvobození z placení daní
17.09.2019

Zaměstnavatelé se chystají příští rok zvýšit výplaty v průměru o více než 6 %. Některé firmy budou zvyšovat mzdy ještě výrazněji
17.09.2019

Aktualizace výživových referenčních hodnot je po 10 letech hotová - pro 34 živin
17.09.2019

Ctpp >


Nominujte lesníka na cenu udělovanou ministrem zemědělství
Datum: 21.01.2016
Agrární komora ČR

Znáte lesníka, který v posledních měsících zaujal veřejnost nebo své kolegy výrazným počinem v oboru? Nominujte ho do 15. února na prestižní lesnickou Cenu Jiřího Nováka udělovanou ministrem zemědělství Marianem Jurečkou.

„Výrazným počinem je myšleno široké spektrum činností týkajících se lesnictví, lesnicko-dřevařského sektoru a dalších lesnických aktivit v oblasti vydavatelské a ediční, vzdělávací a výzkumné, zájmové a spolkové činnosti dotýkající se lesa a jeho přírodního prostředí,“ vysvětluje náměstek ministra zemědělství v úseku lesního hospodářství Patrik Mlynář. Kandidát nemusí být státním příslušníkem České republiky. Nominaci může podat fyzická nebo právnická osoba, která podáním nominace zároveň stvrzuje, že nominovaný o svém navržení ví a že s ním souhlasí. Nominaci posuzuje komise jmenovaná ministrem zemědělství. Na základě jejího doporučení může ministr cenu udělit.

Cenu předá 3. dubna ministr Marian Jurečka při slavnostního zahájení brněnského veletrhu Silva Regina. Oceněný získá grafický pamětní list, lovecký tesák a finanční prémii.

K nominaci je třeba vyplnit přiložený formulář. Ten je možné buď odeslat na adresu: Česká lesnická společnost,z.s. Novotného lávka 5, Praha 1, 116 68, nebo e-mailem jako naskenovaný podepsaný dokument na adresu: cenaJN@cesles.cz.

Cena nese jméno respektovaného lesníka Jiřího Nováka, někdejšího ředitele KRNAPu, generálního ředitele státního podniku Lesy ČR, náměstka ministra zemědělství pro oblast lesního hospodářství atd. Jiří Novák v únoru 2014 předčasně zemřel. Bylo mu 53 let. Kolegové z oboru si tak připomínají jeho osobnost i jeho vysoké odborné renomé.

   Vzpomínka na Jiřího Nováka
   Nominační list

V Hradci Králové 18. ledna 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz
Poznámky pro editory:

Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.

 

zdroj: Lesy České republiky, s.p. »