Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Káva a hodnocení její kvality
20.01.2020

Bruselské okénko
13.01.2020

Reakce spotřebitelů v USA na označování produktů jako GMO
10.01.2020

Poznamenejte si do diáře: 9. letní akademie BfR pro hodnocení a komunikaci rizik
08.01.2020

Ctpp >


Drobné vodní toky a malé vodní nádrže
Datum: 21.01.2016
Ministerstvo zemědělství ČR

Cílem programu 129 290 "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích" je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří odtokový režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní.

Veškeré informace a podmínky k podání žádostí jsou uvedeny níže v Pravidlech a Formulářích. Pro vyplnění formuláře S09 je nezbytné stažení aplikace „Program pro otevření Dotačního titulu.exe“, který je k dispozici na stránkách provozovatele EDSSMVS.

Formuláře S09 (provozovatel EDSSMVS)

PřílohyFormuláře pro podání žádosti v rámci dotačního programu 129 290.