Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Odvádět odvody i za dobu, kdy zaměstnanec bude doma, nedává smysl. Česká mutace kurzarbeitu by také primárně neměla podporovat přechod zaměstnance k jinému zaměstnavateli
18.09.2020

Hospodářská komora vládě: Kurzarbeit podnikatelé vítají, sporné body by ale měla vláda přehodnotit
18.09.2020

Africký mor prasat je již ve třech ze čtyř zemí sousedících s ČR
18.09.2020

Ocenění Regionální potravina si převzalo sedm producentů z Pardubického kraje
18.09.2020

Ctpp >

Membránové procesy v potravinářství


Ministr Marian Jurečka zahájil 171. Žofínské fórum věnované potravinám
Datum: 01.11.2014
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe

Potravinová bezpečnost a soběstačnost i změny, které nastanou po novelizaci zákona o potravinách, byly hlavními tématy 171. Žofínského fóra, které se konalo 16. 10. 2014 v Praze pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.

Ústředním tématem Žofínského fóra byly potraviny a vše, co se bezprostředně dotýká jejich bezpečnosti a soběstačnosti. Ministr zemědělství Marian Jurečka hovořil v úvodním projevu o připravovaných prováděcích předpisech k novele zákona o potravinách. Patří mezi ně vyhláška o označení potravin, vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro maso, masné výrobky a ryby nebo vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro mléko, mléčné výrobky, mražené krémy, jedlé oleje a tuky.

Ministr Jurečka rovněž zmínil již přijaté návrhy, a to konkrétně nařízení vlády o zpřísnění dohledu nad dovezenými živočišnými a rostlinnými produkty. „Cílem těchto kroků je zvýšit ochranu spotřebitele s ohledem na bezpečnost, kvalitu a původ potravin. Od října tohoto roku musí dovozce nově informovat o tom, že dováží zboží z jiných členských států do České republiky, a to s předstihem 48 hodin před tím, než je začne prodávat. Dozorové orgány tudíž mají nyní dostatek času, aby se mohly připravit a dovezené potraviny řádně zkontrolovat,“ řekl ministr zemědělství.

Ve svém projevu Jurečka upozornil na dopady sankcí Ruské federace na české zemědělce a potravináře. „Je nutné hledat odbytiště pro potraviny v nových destinacích mimo EU. Zároveň je mým cílem zvýšit povědomí spotřebitelů o kvalitách českých potravin,“ dodal ministr.

Ministerstvo zemědělství má také plány, jak zamezit plýtvání potravinami. „Budeme hledat nástroje distribuce potravin přes potravinové banky, případně další organizace. Současně chceme také řešit využití těch potravin, kterým končí doba použitelnosti a minimální trvanlivosti,“ doplnil ministr Jurečka.